Jag höll nyligen ett föredrag på ett frukostmöte på uppdrag av Företagarna i Sollentuna

Temat var: Hitta de dolda personalresurserna för ditt företag! 

Du kan läsa mer om det HÄR

Det känns jättekul att de skrev om  det i sitt nyhetsbrev

Företagarna i Sollentuna – Nyhetsbrev Nr: 8

Företagarfrukosten gästades av Jenny Ström, känd från TV och tidningar, som höll ett mycket inspirerat anförande om Asperger och ADHD. Jenny, som själv har dessa diagnoser, berättade hur hon klarar att verka som företagare och vilka hjälpmedel som finns att tillgå.
Hon visade hur man med enkla medel kan styra upp vardagslivet.
Vi fick veta att många t.ex. IT-specialister med Asperger fungerar bra i sina yrkesroller.
En del personer med Asperger och ADHD får koncentrationssvårigheter i öppna kontorlandskap, men om bara arbetsgivaren gör små anpassningar av arbetsmiljön, kan man få en mycket produktiv personal.