Tisdagens program

Bättre sent än aldrig, här är vad som planerats för idag tisdag i Almedalen!

Vill du själv se vad som händer så rekommenderar jag Almedalsguiden

10:00 – 11:30 Bara hälften har godkända betyg – hur få till en fungerande skola för elever med autism?
Var: Björkanderska, Skeppsbron

Beskrivning:
Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet i samarbete med Utbildningsradion(UR).
Dag: 2013-07-02 10:00 – 11:30 Typ av evenemang: Seminarium  Ämnesområde: Barn/ungdom
Ämnesområde 2: Utbildning Språk:  Svenska Plats: Björkanderska, Skeppsbron Platsbeskrivning:
F21Sammanfattning: Elever med autismspektrumtillstånd får inte det stöd de har rätt till i skolan. Det visar såväl Skolinspektionens granskning som den enkät Autism- och Aspergerförbundet gjort. Hur ökar vi kunskapen om autism så att färre hamnar i utanförskap?
Beskrivning: Bara hälften hade godkänt i svenska, engelska och matte – det framkom av förbundets enkät där föräldrar till barn som fått betyg i höstas svarade. Där syns också att föräldrar som har sina barn i de omdebatterade särskilda undervisningsgrupperna är mer nöjda än föräldrar med barn i traditionell klass. Samtidigt visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning att skolan saknar kunskap att ge elever med autism rätt stöd, framför allt saknar man kunskap att kartlägga elevens svårigheter och vad som ligger bakom dem.
Medverkande: Ann-Marie Begler, Generaldirektör, Skolinspektionen. Ann-Charlotte Eriksson, 1e vice ordförande, Lärarförbundet. Eva Nordin-Olson, Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet. Per-Arne Andersson, SKL. Webb: http://www.autism.se

11:50 – 12:30 Varför ökar ADHD-diagnoser bland unga?
Direktsänds på internet: http://www.skl.se/psynk
Var: Hästgatan 10 Visby

Beskrivning:
Arrangör: Psykisk-Hälsa kaféet
Dag: 2013-07-0211:50 – 12:30
Typ av evenemang: Lunchseminarium
Ämnesområde: Vård och omsorg Ämnesområde 2: Barn/ungdom Språk: Svenska Plats: H10, Hästgatan10
Platsbeskrivning: Psykisk-Hälsa kaféet
Sammanfattning: Varför fårallt fler barn diagnosen ADHD idag? Är det något i vår tidsanda som bidrar? Kan vi förändra de ungas livsmiljö? Är det bra att allt flerfår medicin? Och vilka blir följderna av allt fler får diagnosen – förde unga själva och för samhället? Och, framför allt, vad kan vi göra åt det? Beskrivning: Allt fler barn får diagnosen ADHD, som kännetecknas av olika kombinationer av koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Medicinering har blivit en dominerande del av behandlingen. Ofta framhålls ärftligheten men även miljöfaktorer ärviktiga och kan öppna upp för alternativa sätt att förebygga och behandla. En viktig fråga är om det är något i vår tidsanda eller i ungas livsmiljö som bidrar. Skolan kan till exempel spela en viktigroll i sammanhanget. Ett skäl till att allt fler får diagnosen kan vara att förmågan att koncentrera sig blivit allt viktigare i en livsmiljö som är präglad av många intryck.
Arbetsplatsernas utformning kan påverka möjligheterna för unga med ADHD-symtom att komma in på arbetsmarknaden. Kanske vår tids matvanor, som kännetecknas en en kost med mycket energi och lite näringsinnehåll, också kan ha betydelse. Medverkande: Ulf Kristersson, Socialförsäkringsminister, Socialdepartementet. Frank Lindblad, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen för neurovetenskap Uppsala universitet.

13:00 – 14:00 Psykiatri på gränsen
Var: Tage Cervins gata 1 Kårhuset Rindi Stora salen nb

Livesändning

Beskrivning:
Det blir 1-0 till Norge och Kongsvinger! Där finns 15slutenvårdsplatser mot 0 i Arvika. 15 psykologer, mot 1 psykolog. I Norge finns tillgång till psykologisk behandling i hela vårdkedjan, medan invånare i Sverige nästan enbart erbjuds psykologisk behandling iden öppna psykiatriska vården. Såväl primärvård som slutenvård har mycket begränsad tillgång till psykologer. Norska psykologer har också,till skillnad från de svenska, befogenhet att skriva intyg för tvångsvård och man prövar nu att psykologer utfärdar sjukintyg. Är den psykiatriska vården bättre i Norge? Leder en god tillgång tillpsykologisk behandling till ett bättre omhändertagande av patienten? Vad i den norska modellen skulle kunna överföras till Sverige? Finns det några hinder? Dessa frågor diskuterar vi i vårt seminarium.

13:00 – 13:15 Sviker skolan de svagaste eleverna?
Direktsänds på internet: http://www.dagenssamhalle.se/play

Beskrivning:
Arrangör: Dagens Samhälle Dag: 2013-07-02 13:00 – 13:15
Typ avevenemang:
Frågestund/utfrågning
Ämnesområde: Annat Ämnesområde 2:
Språk: Svenska Plats: Cramérgatan (hyrd gatumark)
Platsbeskrivning: Dagens Samhälles utställarplats 116
Sammanfattning: I vissa skolor klarar sig eleverna allt bättre, i andra allt sämre. Sviker skolan de svagaste eleverna, Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket?
Beskrivning:
Medverkande:
Anna Ekström, Generaldirektör, Skolverket.

14:00 – 15:45 Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte
Var: Tage Cervins gata 3 Barnrättstorget

Beskrivning:
Arrangör: Barnombudsmannen Dag: 2013-07-02 14:00 – 15:45 Typ av
evenemang: Seminarium Ämnesområde: Barn/ungdom Ämnesområde 2: Mänskliga rättigheter Språk: Svenska Plats: Annan lokal Platsbeskrivning: Barnrättstorget Sammanfattning: Under 2012 har Barnombudsmannen granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras när barn är misstänkta för brott. Granskningen visar på brister i efterlevandet av frihetsberövade barns grundläggande mänskliga rättigheter. Hur kan ansvariga förändra situationen för barn i arrest och häkte? Beskrivning: Under 2012 har Barnombudsmannen besökt arrester och häkten och samtalat med ungdomar om vad som händer och vad man tänker när manär frihetsberövad.
Medverkande: Maria Larsson, barn- och äldreminister, Socialdepartementet. Morgan Johansson, ordförande justitieutskottet, Sveriges riksdag. Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet. Fredrik Malmberg, barnombudsman, Barnombudsmannen. Karl Wallin, kanslichef, Rikspolisstyrelsen. Gustav Tallving, chef för utvecklingsenheten, Kriminalvården. Kristoffer Johansson, ordförande, Unga Kris. Anna Karin Hildingson Boqvist, jurist, Barnombudsmannen. Webb: http://www.barnombudsmannen.se

15:45 – 17:00 Vägen till arbete för personer med funktionsnedsättning
Var: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen

Beskrivning:
Arrangör: Tidningen Föräldrakraft
Dag: 2013-07-02 15:45 – 17:00
Typ av evenemang: Debatt & mingel
Ämnesområde: Sysselsättning/arbetsmarknad Ämnesområde 2:
Språk: Svenska
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Platsbeskrivning: Konferenssal Vall
Sammanfattning: Blir det några jobb? Finns några konkreta löften inför valet 2014? För tredje året i rad samlas politiker, arbetsmarknadens parter, handikapporganisationer och myndigheter för debatt om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Cristina Husmark Pehrsson inleder. Beskrivning: Mer information om debatten kommer. Efter debatten följer mingel i Norra Bankett. Medverkande: Cristina Husmark Pehrsson, Utredare. Elisabeth Sandlund, Moderator. Lena Hallengren, S. Ingrid Burman, Ordförande, Handikappförbunden. Li Jansson / Kenneth Bengtsson, Svenskt Näringsliv. Ingela Gardner Sundström, SKL. Therese Karlberg, Försäkringskassan. Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen. Annika Strandhäll, Ordförande, Vision. Gustav Nilsson, M
arbetsmarknadsutskottet. Mikael Klein, Handikappförbunden.
Direktsänds på internet: http://www.foraldrakraft.se

17:00 – 19:00 Föräldrakrafts mingel
Var: Wisby Strand & Kongress Norra Bankett

Beskrivning:
Föräldrakrafts mingel 2 juli 2013 i Almedalen 2013 07 02 Föräldrakrafts mingel mitt under politikerveckan i Almedalen i Visby. Föräldrakraftspopulära mingel mitt under politikerveckan i Almedalen i Visby – nu för fjärde året i rad. Viktigaste mötesplatsen i Almedalen för politiker, organisationer, media, myndigheter, läsare och alla andra som är intresserade av frågor om funktionsnedsättningar. Vi bjuder på enklareförtäring och dryck!
Plats: Norra Bankett, Wisby Strand & Kongress,
Tid: Klockan 17-19 den 2 juli 2013.
Föranmälan krävs! Anmälan till info@faktapress.se

20:00 – 21:00 SVT Live publik! Debatt Almedalen
Var: SVT:s spelplats, plats 125
Direktsänds på internet: http://svtplay.se

Beskrivning:
Arrangör: Sveriges television
Dag: 2013-07-02 20:00 – 21:00 Typ av evenemang:
Debatt Ämnesområde: Annat Ämnesområde 2: Språk: Svenska Plats: Annan lokal
Platsbeskrivning: SVT:s spelplats, plats 125Sammanfattning: Gustav (MP) i ett nyfiket
eftersnack direkt efter talet i Almedalen. Imitationskomik och sketcher med Göran Gabrielsson
och Rachel Molin. Därefter debatt om att många tunga makthavare går direkt till pr- och
lobbyistbranschen efter den politiska karriären. Direktsändning med publik i SVT2. Beskrivning:
Gustav (MP) i ett nyfiket eftersnack med Erik Blix direkt efter talet i Almedalen. Imitationskomik
och sketcher med Göran Gabrielsson och Rachel Molin. Därefter debatt med Mona Sahlin (S),
Alexander Bard mfl om att mångatunga makthavare går direkt till pr- och lobbyistbranschen
efter den politiska karriären. Direktsändning med publik under ledning av Kristina Hedberg i
SVT2. Medverkande: Gustav Fridolin (MP),partiledare, Miljöpartiet. Erik Blix, programledare,
Sverigestelevision. Göran Gabrielsson, imitatör. Mona Sahlin (S),Socialdemokraterna. Alexander
Bard. Kristina Hedberg, programledare, Sveriges television. Webb: http://debatt.svt.se

 

 

Tis 2013-07-02

 

10:00 – 11:30 Bara hälften har godkända betyg – hur få till en fungerande skola för elever med autism?

Var: Björkanderska, Skeppsbron

 

Beskrivning:

Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet i samarbete med Utbildningsradion(UR).

Dag: 2013-07-02 10:00 – 11:30 Typ av evenemang: Seminarium  Ämnesområde: Barn/ungdom

Ämnesområde 2: Utbildning Språk:  Svenska Plats: Björkanderska, Skeppsbron Platsbeskrivning:

F21Sammanfattning: Elever med autismspektrumtillstånd får inte det stöd dehar rätt till i

skolan. Det visar såväl Skolinspektionens granskningsom den enkät Autism- och

Aspergerförbundet gjort. Hur ökar vi kunskapen om autism så att färre hamnar i utanförskap?

Beskrivning: Bara hälften hade godkänt i svenska, engelska och matte – det framkom av

förbundets enkät där föräldrar till barn som fått betyg i höstas svarade. Där syns också att

föräldrar som har sina barn i de omdebatterade särskilda undervisningsgrupperna är mer nöjda

än föräldrar med barn i traditionell klass. Samtidigt visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning

att skolan saknar kunskap att ge elever med autism rätt stöd, framför allt saknar man kunskap

att kartlägga elevens svårigheter och vad som ligger bakom dem. Medverkande: Ann-Marie

Begler, Generaldirektör, Skolinspektionen. Ann-Charlotte Eriksson, 1e vice ordförande,

Lärarförbundet. Eva Nordin-Olson, Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet. Per-Arne

Andersson, SKL. Webb: http://www.autism.se

 

11:50 – 12:30 Varför ökar ADHD-diagnoser bland unga?
Direktsänds på internet: http://www.skl.se/psynk

Var: Hästgatan 10 Visby

 

Beskrivning:

Arrangör: Psykisk-Hälsa kaféet Dag: 2013-07-0211:50 –

12:30 Typ av evenemang: Lunchseminarium  Ämnesområde: Vård och omsorg Ämnesområde 2:

Barn/ungdom Språk: Svenska Plats: H10, Hästgatan10 Platsbeskrivning: Psykisk-Hälsa kaféet

Sammanfattning: Varför fårallt fler barn diagnosen ADHD idag? Är det något i vår tidsanda som

bidrar? Kan vi förändra de ungas livsmiljö? Är det bra att allt flerfår medicin? Och vilka blir

följderna av allt fler får diagnosen – förde unga själva och för samhället? Och, framför allt, vad

kan vi göra åt det? Beskrivning: Allt fler barn får diagnosen ADHD, som kännetecknas av olika

kombinationer av koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Medicinering har

blivit en dominerande del av behandlingen. Ofta framhålls ärftligheten men även miljöfaktorer

ärviktiga och kan öppna upp för alternativa sätt att förebygga och behandla. En viktig fråga är

om det är något i vår tidsanda eller i ungas livsmiljö som bidrar. Skolan kan till exempel spela en

viktigroll i sammanhanget. Ett skäl till att allt fler får diagnosen kan vara att förmågan att

koncentrera sig blivit allt viktigare i en livsmiljö som är präglad av många intryck.

Arbetsplatsernas utformning kan påverka möjligheterna för unga med ADHD-symtom att komma

in på arbetsmarknaden. Kanske vår tids matvanor, som kännetecknas en en kost med mycket

energi och lite näringsinnehåll, också kan ha betydelse. Medverkande: Ulf Kristersson,

Socialförsäkringsminister, Socialdepartementet. Frank Lindblad, professor i barn- och

ungdomspsykiatri, Institutionen för neurovetenskap Uppsala universitet.

 

 

13:00 – 14:00 Psykiatri på gränsen Printz Tage Cervins gata 1

Var: Tage Cervins gata 1 Kårhuset Rindi Stora salen nb

 

Beskrivning:

Det blir 1-0 till Norge och Kongsvinger! Där finns 15slutenvårdsplatser mot 0 i

Arvika. 15 psykologer, mot 1 psykolog. I Norge finns tillgång till psykologisk behandling i hela

vårdkedjan, medan invånare i Sverige nästan enbart erbjuds psykologisk behandling iden öppna

psykiatriska vården. Såväl primärvård som slutenvård har mycket begränsad tillgång till

psykologer. Norska psykologer har också,till skillnad från de svenska, befogenhet att skriva

intyg för tvångsvård och man prövar nu att psykologer utfärdar sjukintyg. Är den psykiatriska

vården bättre i Norge? Leder en god tillgång tillpsykologisk behandling till ett bättre

omhändertagande av patienten? Vad i den norska modellen skulle kunna överföras till Sverige?

Finns det några hinder? Dessa frågor diskuterar vi i vårt seminarium.

 

 

13:00 – 13:15 Sviker skolan de svagaste eleverna?
Direktsänds på internet: http://www.dagenssamhalle.se/play

Beskrivning:

Arrangör: Dagens Samhälle Dag: 2013-07-02 13:00 – 13:15 Typ avevenemang:

Frågestund/utfrågning Ämnesområde: Annat Ämnesområde 2:Språk: Svenska Plats:

Cramérgatan (hyrd gatumark) Platsbeskrivning: Dagens Samhälles utställarplats 116

Sammanfattning: I vissa skolor klarar sig eleverna allt bättre, i andra allt sämre. Sviker skolan de

svagaste eleverna, Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket? Beskrivning: Medverkande:

Anna Ekström, Generaldirektör, Skolverket.

 

 

14:00 – 15:45 Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte

Barnrättstorget

Var: Tage Cervins gata 3 Barnrättstorget

 

Beskrivning:

Arrangör: Barnombudsmannen Dag: 2013-07-02 14:00 – 15:45 Typ av

evenemang: Seminarium Ämnesområde: Barn/ungdom Ämnesområde 2: Mänskliga rättigheter

Språk: Svenska Plats: Annan lokal Platsbeskrivning: Barnrättstorget Sammanfattning: Under

2012 har Barnombudsmannen granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras när barn är

misstänkta för brott. Granskningen visar på brister i efterlevandet av frihetsberövade barns

grundläggande mänskliga rättigheter. Hur kan ansvariga förändra situationen för barn i arrest

och häkte? Beskrivning: Under 2012 har Barnombudsmannen besökt arrester och häktenoch

samtalat med ungdomar om vad som händer och vad man tänker när manär frihetsberövad.

Medverkande: Maria Larsson, barn- och äldreminister, Socialdepartementet. Morgan Johansson,

ordförande justitieutskottet, Sveriges riksdag. Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär för

mänskliga rättigheter vid Europarådet. Fredrik Malmberg, barnombudsman,

Barnombudsmannen. Karl Wallin, kanslichef, Rikspolisstyrelsen. Gustav Tallving, chef för

utvecklingsenheten, Kriminalvården. Kristoffer Johansson, ordförande, Unga Kris. Anna Karin

Hildingson Boqvist, jurist, Barnombudsmannen. Webb: http://www.barnombudsmannen.se

 

15:45 – 17:00 Vägen till arbete för personer med funktionsnedsättning

Var: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen

 

Beskrivning:

Arrangör: Tidningen Föräldrakraft Dag: 2013-07-02 15:45 – 17:00 Typ av

evenemang: Debatt & mingel Ämnesområde: Sysselsättning/arbetsmarknad Ämnesområde 2:

Språk: Svenska Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen

Platsbeskrivning: Konferenssal Vall Sammanfattning: Blir det några jobb? Finns några konkreta

löften inför valet 2014? För tredje året i rad samlas politiker, arbetsmarknadens parter,

handikapporganisationer och myndigheter för debatt om arbetsmarknaden för personer med

funktionsnedsättning. Cristina Husmark Pehrsson inleder. Beskrivning: Mer information om

debatten kommer. Efter debatten följer mingel i Norra Bankett. Medverkande: Cristina Husmark

Pehrsson, Utredare. Elisabeth Sandlund, Moderator. Lena Hallengren, S. Ingrid Burman,

Ordförande, Handikappförbunden. Li Jansson / Kenneth Bengtsson, Svenskt Näringsliv. Ingela

Gardner Sundström, SKL. Therese Karlberg, Försäkringskassan. Henrietta Stein,

Arbetsförmedlingen. Annika Strandhäll, Ordförande, Vision. Gustav Nilsson, M

arbetsmarknadsutskottet. Mikael Klein, Handikappförbunden.

 Direktsänds på internet: http://www.foraldrakraft.se

 

 

17:00 – 19:00 Föräldrakrafts mingel

Var: Wisby Strand & Kongress Norra Bankett

 

 

Beskrivning:

Föräldrakrafts mingel 2 juli 2013 i Almedalen 2013 07 02 Föräldrakrafts mingel

mitt under politikerveckan i Almedalen i Visby. Föräldrakraftspopulära mingel mitt under

politikerveckan i Almedalen i Visby – nu för fjärde året i rad. Viktigaste mötesplatsen i Almedalen

för politiker, organisationer, media, myndigheter, läsare och alla andra som är intresserade av

frågor om funktionsnedsättningar. Vi bjuder på enklareförtäring och dryck! Plats: Norra Bankett,

Wisby Strand & Kongress, Tid: Klockan 17-19 den 2 juli 2013. Föranmälan krävs! Anmälan till

info@faktapress.se

 

20:00 – 21:00 SVT Live publik! Debatt Almedalen

Var: SVT:s spelplats, plats 125
Direktsänds på internet: http://svtplay.se

 

Beskrivning:

Arrangör: Sveriges television Dag: 2013-07-02 20:00 – 21:00 Typ av evenemang:

Debatt Ämnesområde: Annat Ämnesområde 2: Språk: Svenska Plats: Annan lokal

Platsbeskrivning: SVT:s spelplats, plats 125Sammanfattning: Gustav (MP) i ett nyfiket

eftersnack direkt efter talet i Almedalen. Imitationskomik och sketcher med Göran Gabrielsson

och Rachel Molin. Därefter debatt om att många tunga makthavare går direkt till pr- och

lobbyistbranschen efter den politiska karriären. Direktsändning med publik i SVT2. Beskrivning:

Gustav (MP) i ett nyfiket eftersnack med Erik Blix direkt efter talet i Almedalen. Imitationskomik

och sketcher med Göran Gabrielsson och Rachel Molin. Därefter debatt med Mona Sahlin (S),

Alexander Bard mfl om att mångatunga makthavare går direkt till pr- och lobbyistbranschen

efter den politiska karriären. Direktsändning med publik under ledning av Kristina Hedberg i

SVT2. Medverkande: Gustav Fridolin (MP),partiledare, Miljöpartiet. Erik Blix, programledare,

Sverigestelevision. Göran Gabrielsson, imitatör. Mona Sahlin (S),Socialdemokraterna. Alexander

Bard. Kristina Hedberg, programledare, Sveriges television. Webb: http://debatt.svt.se