Möte med Anders Printz, samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa

Jag och Nippe var inbjudna till lunchmöte på #Socialdepartementet av Anders Printz och Kerstin Evelius, spännande och nytänkande!

2013-08-14 13.03.58

PRIO-bloggen – Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa

Satsningen PRIO ska förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg

Regeringen satsar 870 miljoner kronor per år för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. I en handlingsplan lyfter de fram ett antal strategiskt prioriterade områden och insatser som utgör grunden för regeringens satsning 2012-2016