Halvering av resurser till barn med särskilda behov!

Angående Stockholms stads beslut om en halvering av resurserna till skolor för barn med särskilda behov!

Vi inom Attention i Stockholms län tycker detta är katastrof!

Bilden är från UNICEFs film om barn i socialt utanförskap och föreställer Imre, då 9 år, som är ett av många barn som har särskilda behov i skolan.

Bilden är från UNICEFs film om barn i socialt utanförskap och föreställer Imre, då 9 år, som är ett av många barn som har särskilda behov i skolan.

Stockholms stad är upptagningsområde för hela Stockholms län och det är många barn som drabbas.

Att försöka spara pengar på att ge barn en sämre start i livet kommer att kosta åtskilligt mer längre fram.

Enligt nationalekonom Ingvar Nilsson kostar ett barn med NPF som inte får rätt stöd i skolan mellan 10 och 15 miljoner, förutsatt att barnet inte hamnar i kriminalitet.

/Jenny Ström
Intressepolitisk talesman för Attention Stockholms län
Ordförande i Attention Haninge
Mamma till 3 barn mellan 10-23 år med AD/HD och Asperger syndrom som alla har behövt extra resurser i grundskolan