Kvalitetsmässan

Jag är inbjuden av Sveriges ingenjörer att delta i en paneldebatt på Kvalitetsmässan om välfärdsteknologi tillsammans med bl a Åke Dahlberg.

Image3

På Kvalitetsmässan möts näringsliv, fackföreningar och den offentliga sektorn med flera samhällsaktörer,för att dela med sig av sina erfarenheter, verksamheter, knyta kontakter och bilda opinion kring framtidens samhälle. Image2Image1