Expert hos Svensk Tillgänglighet

Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet är en organisation som arbetar med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Deras kunder är större och mindre företag, kommuner, landsting och myndigheter – alla som har fokus på att arbeta med tillgänglighetsfrågor.

Jag har fått uppdraget att ingå som adjungerad i deras styrelse, dvs jag är expert inom frågor som handlar om kognitiva och kommunikativa hjälpmedel. Jag ser det som viktigt att vi även tar hänsyn till personer som har t ex ADHD, Asperger Syndrom, ADD osv när vi diskuterar tillgänglighet. Det är lätt att hjälpmedelsdiskussioner annars bara landar i att prata om rullstolar, hörselslingor och annat. Det finns många bra och intressanta hjälpmedel även för bland annat neuropsykiatriska funktionshinder.

Svensk tillgänglighet