Diplomerad kursledare i PEGASUS

Efter idag är jag diplomerad kursledare, och kan därmed hålla kurser i PEGASUS.
Det är en kurs för vuxna med ADHD och deras närstående. Den är lämplig som första psykoedukativ intervention efter ADHD-diagnos konstaterats.

Image8

Källa: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013

 

Beskrivning av kursen (läs mer på deras hemsida)

Kursens mål

Att deltagarna efter utbildningsdagen ska:

  • – ha fått en grundlig introduktion till behandlingsmetoden
  • – kunna praktisk genomföra en PEGASUS grupp med stöd av Arbetsboken för kursansvariga
    – kunna bedriva denna form av gruppbehandling med stöd av behandlingsmanualen
    – kunna föreläsa på en PEGASUS-kurs anordnad av någon annan utifrån den information man får på utbildningen tillsammans med det färdiga föreläsningsmaterialet som ingår i interventionen.

Image6

Innehåll

PEGASUS interventionen prövas inom ett pågående forskningsprojekt (ca 300 deltagare i 14 olika interventionsgrupper som genomförts på fem olika öppenpsykiatriska mottagningar inom SLSO). Målsättningen med PEGASUS-kurser är primärt att öka kunskap om ADHD inklusive de behandlingar och stöd som finns. Ytterligare målsättningar är bl a att förbättra relationskvalitén mellan de som går i samma interventionsgrupp. PEGASUS-kursen är ett bra forum för att träffa andra i liknande situation.

KIND, Karolinska Institutet ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning med fokus på NPF