Riksdagsseminarium – Barn i behov

Idag deltar jag tillsammans med ett 60-tal andra på Barn i behovs Riksdagsseminarium, detta ska bli mycket spännande!

image

”Gustav Fridolin inledningstalar om hur vi vänder vinden och skapar en skola tillgänglig för alla. Därefter inspirationsföreläser fem experter utifrån olika perspektiv: samverkan, tidig upptäckt, utanförskapets pris, elevhälsa och problematisk skolfrånvaro.

Seminariedeltagarna får därefter i uppdrag att lotsa ett verklighetsbaserat case från havererad skolgång till lyckad återintegrering.”