Almedalen 2018 – Jenny Ström

Ett samhälle för alla – inklusive de med funktionsvariationer!

takterass


Samhället sviker barn och unga – ger inte de rätta förutsättningarna för att skapa möjligheter att bli en fullvärdig medborgare. I årets Almedalsvecka kommer utbildning och arbete vara i fokus.

Jenny Ström (VardagsTaktik.se) bjuder in till stafettpaneldebatt under Almedalsveckan.
Jenny är i dessa sammanhang en välkänd föreläsare, expert, diskussionspartner, lobbyist, förändringsagent och inspiratör.

Stafettpaneldebatt med unga, föreningar, förbund, författare, företag, beslutsfattare, politiker, samt experter!

Annika Fehling kommer och förgyller programmet 9.40-10.00. Annika är en turnerande svensk singer-songwriter, från den magiska ön Gotland och med imponerande 12 CD-album hitintills!
Hon kommer bl.a. att spela sin nya låt ”Nya spår”!
Förutom solo spelar hon i Annika Fehling Trio – AFT, med Christer Jonasson och Robert Wahlström.
Annika är också en tredjedel av den gotländska gruppen GLIMRA.

Sponsras av:

Misa, huvudsponsor

Misa, huvudsponsor

Teach4life

Teach4life, huvudsponsor

Iris AB, huvudsponsor
Iris, huvudsponsor
Novista, huvudsponsor
Novista, huvudsponsor
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Arbetsterapeuter, sponsor

ETU.se Tillgänglighet på webben - Starta eget - Stöd & Matchning

ETU.se Tillgänglighet på webben – Starta eget – Stöd & Matchning

Var: Almedalen, takterassen på Donnerska huset
När: tisdag 3/7, kl 8.00-12.00 (inklusive möjlighet att ställa frågor efter till paneldeltagare).
Stafettpaneldebatten är uppdelad i 4 olika ämnensområden på vardera 45 min:

 • 08.00 LSS: Mänskliga rättigheter, Vård och omsorg
 • 09.00 Dia Gnosis – genom kunskap, se individens förutsättningar
 • 10.00 Barn och unga: Utbildning, psykisk ohälsa, extrajobb
 • 11.00 Arbetsmarknad och sysselsättning

8.00-8.45 LSS:
Mänskliga rättigheter och Vård och omsorg
(En Helhetssyn)

Samhället sviker sina unga medborgare och det är samhällsekonomiskt kostbart att inte se till att alla kan bidra. Vad innebär det för barnet, eleven, famijen och arbetstagaren när man inte får det LSS-stöd som krävs? Vilka lösningar ser vi?

Deltagare

9.00-9.45 Dia Gnosis – genom kunskap
Se individens förutsättningar. Många viktiga frågor om bl.a. pressetiska regler, körkort, missbruk, kriminalitet, självmord och yrken som exkluderar vissa diagnoser
(En Helhetssyn)

Välj att se förmågor och möjligheter, istället för diagnoser och problem!
Media och pressetiska regler, är det dags att införa Neuropsykiatriska Funktionshinder (NPF) i de pressetiska reglerna?
NPF + körkort=lotteri? Körkort och medicinering när man har adhd? – Vad säger egentligen forskningen? Varför är det så få med adhd som tar körkort?
Kriminalitet/missbruk/adhd – hur kan man förebygga återfall för personer med missbruk? Varför självmedicinerar man? Vad säger de intagna?
Behövs det ett nationellt grundutbud av hjälpmedel? Idag beror det på var man bor. Medicinering vid adhd– Blir man missbrukare?
Poliser med adhd– finns dom?
Hur förebygger vi självmord?

Deltagare

 • Moderator: Jenny Ström, Arrangör, grundare av VardagsTaktik, föreläsare
 • Heike Erkers, Förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR
 • Ida Kåhlin, Förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter
 • Ing-Marie Wieselgren, SKL, uppdrag psykisk hälsa, nationell psykiatrisamordnare
 • Jiang Millington, Riksdagskandidat (mp), Barn i Behov (moderator LSS), Blog
 • Johara Khattab, Teach4Life JK AB, skolutvecklare (moderator Skola)
 • Marie Niljung, Regionsansvarig/föreläsare Suicide Zero
 • Tomas Stjernfeldt, Ledamot i Polisförbundets förbundsstyrelse
 • Tatja Hirvikoski, Docent, Karolinska institutet och FoU- chef för Habilitering & Hälsa, SLL
 • Helena Didehvar, kommunikationsdirektör Intendia Group.
 • Annika Fehling kommer och förgyller programmet 9.40-10.00. Annika är en turnerande svensk singer-songwriter, från den magiska ön Gotland

10.00-10.45

En Helhetssyn – Barn och unga: Utbildning, psykisk ohälsa, extrajobb

Skolans uppdrag är att skapa en fullvärdig medborgare, trots det har ca 17% inte behörighet till gymnasiet, ett misslyckande från samhällets sida för både individen och samhällsekonomiskt. Vilka lösningar ser vi? Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskutera konkreta lösningar

En misslyckad skolgång innebär ett misslyckande från samhällets sida. Skolans uppdrag är att skapa en fullvärdig medborgare. Vilka lösningar ser vi? Vad behöver eleven/skolans verksamhet för att klara de utsatt målen? Hur kan elevhälsan förbättras? Varför finns det inget nationellt grundutbud av hjälpmedel att tillgå? Behöver vi ändra perspektiv – från ett medicinskt till ett psykosocialt? Hur kan en ung person med diagnos få ett extrajobb? Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskuterar konkreta lösningar.

Deltagare

 • Moderator: Johara Khattab, Teach4Life JK AB, skolutvecklare (moderator Skola)
 • Anna Sjölund, Beteendevetare och handledare, Autismpedagogik AB
 • Elin Lydahl, VD/CEO, Tom Tits Experiment AB
 • Eva Pethrus, CEO. Verkställande direktör på SCM Secure
 • Heike Erkers, Förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR
 • Ida Kåhlin, Förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter
 • Imre Andersson, 15 år, arbetssökande, talade i Retorikmatchen, Almedalen 2016
 • Jiang Millington, Riksdagskandidat (mp), Barn i Behov (moderator LSS), Blog
 • Johan Svensk, Kommunalråd, Haninge kommun (mp)
 • Tatja Hirvikoski, Docent, Karolinska institutet och FoU- chef för Habilitering & Hälsa, SLL

11.00-11.45

Arbetsmarknad och sysselsättning (En Helhetssyn)

Samhället sviker sina unga medborgare och det är samhällsekonomiskt kostbart att inte se till att alla kan bidra. Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskuterar konkreta lösningar. Välj att se förmågor och möjligheter, istället för diagnoser och problem!

Det är samhällsekonomiskt förkastligt att så många står långt från arbetsmarknaden. Vilka lösningar ser vi? Har vi råd att slösa bort unga talanger på grund av okunskap? Vad behöver man som arbetstagare/arbetsgivare stöd i för att arbetet utförs på bästa sätt? Är det upp till arbetsgivaren att skaffa sig kunskap? Vilka stöd finns idag för arbetsgivare? Hur kan jag som elev få mitt första jobb? Hur viktigt är socialkompetens? Varför finns det inget nationellt grundutbud av hjälpmedel? Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskuterar konkreta lösningar.

Arbetsgivares oförmåga att se kompetens leder till att människor segregeras. Rätten till anpassningar.

Deltagare

 • Moderator: Per Key Björcke, Kunskapsbolaget (moderator Arbete)
 • Evalena Habel, Utbildare/IKT-pedagog på Iris Hadar AB
 • Anna Sjölund, Beteendevetare och handledare, Autismpedagogik AB
 • Elin Lydahl, VD/CEO, Tom Tits Experiment AB
 • Eric Donell, Vice ordförande, Riksförbundet Attention
 • Ida Kåhlin, Förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter
 • Jenny Ström, Arrangör, grundare av VardagsTaktik, föreläsare
 • Johan Svensk, Kommunalråd, Haninge kommun (mp)
 • Lars Lööw, Generaldirektör för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet)
 • Lennart Jönsson, Grundare av MISA och Left is Right
 • Madelen Kjell, Novista fibertäcke
 • Stefan Ekdahl, Ung vuxen
 • Tatja Hirvikoski, Docent, Karolinska institutet och FoU- chef för Habilitering & Hälsa, SLL