takterass

Almedalen 2018 – Jenny Ström

Ett samhälle för alla -inklusive de med funktionsvariationer!

Samhället sviker barn och unga – ger inte de rätta förutsättningarna för att skapa möjligheter att bli en fullvärdig medborgare. I årets Almedalsvecka kommer utbildning och arbete vara i fokus.

Jenny Ström (VardagsTaktik.se) bjuder in till stafettpaneldebatt under Almedalsveckan.
Jenny är i dessa sammanhang en välkänd föreläsare, expert, diskussionspartner, lobbyist, förändringsagent och inspiratör.

Stafettpanel med experter, föräldrar och politiker: på vilket sätt är du/ni en del av lösningen?

Var: Almedalen, takterassen på Donnerska huset

När: tisdag 3/7, kl 9-12.00 3×60’ (inklusive möjlighet att ställa frågor efter till paneldeltagare)

Bekräftade paneldeltagare:

 • Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR
 • Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter Läs mer
 • Anna Sjölund, välkänd föreläsare och beteendevetare
 • Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L)
 • Jenny Ström, förälder, egen företagare och arrangör
 • Anki Sandberg, förbundsordförande Attention och NSPH
 • Johara Khattab, Teach4Life JK AB, skolutvecklare
 • Stefan Ekdahl, ung vuxen
 • Elin Lydahl, VD/CEO, Tom Tits Experiment AB
 • Marie Niljung, regionsansvarig/föreläsare Suicide Zero

takterass

HUVUDSPONSORER:
Iris Hadar Misa
Teach4life Novista

SPONSORER:
Sveriges Arbetsterapeuter

 

 

 

Moderatorer:
Skola: Johara Khattab
Arbete: Per Key Björcke, Kunskapsbolaget
LSS:

 

Vill du och ditt företag /förening också stödja möjlighet till dialog och konkreta lösningar?

Erbjudande: I Almedalen får du möjligheten att medverka till dialog och initiera konkreta förändringar för målgruppen.

Som sponsor får du:

 • Egen banners/rollups precis ovanför Expressens utrymme i Almedalen – mycket bra exponeringsmöjligheter!
 • Utrymme att presentera er själva/företaget vid paneltillfället
 • Möjlighet att påverka innehållet vid paneltillfället
 • Bjuda in Jenny som medverkande i andra sammanhang (under Almedalen) som expert, deltagare.
 • Banners på Jenny Ströms välbesökta hemsida

Teman för stafettpanelen 3×60 min:

Skola
Vad behöver eleven/skolans verksamhet för att klara de utsatt målen?
En misslyckad skolgång innebär ett misslyckande från samhällets sida.
Vilka lösningar ser vi?

Arbete
Vad behöver man som arbetstagare/arbetsgivare stöd i för att arbetet utförs på bästa sätt?
Det är samhällsekonomiskt förkastligt att så många står långt från arbetsmarknaden.
Vilka lösningar ser vi?

LSS
Vad innebär det för barnet, eleven och arbetstagaren man inte får det LSS-stöd som krävs?
Samhället sviker sina unga medborgare och det är samhällsekonomiskt kostbart att inte se till att alla kan bidra.
Vilka lösningar ser vi?