Almedalen2018a

En Helhetssyn – Viktiga valfrågor

Arrangör: VardagsTaktik

Dag: 3/7 2018 09:00 – 09:45

Evenemangskategori: Seminarium

Evenemangstyp: Debatt

Ämnesområde: Näringsliv

Ämnesområde 2: Forskning

Språk: Svenska

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Platsbeskrivning: Donnerska husets takterass, Donners plats 1

 

Beskrivning av samhällsfrågan

50 Kriminalitet/missbruk/adhd, NPF + körkort= lotteri? Medicinering vid adhd, Pressetiska reglerna, bör omfatta funktionshinder. Poliser med adhd? Nationellt grundutbud av hjälpmedel

Utökad information om evenemanget

Kriminalitet/missbruk/adhd – hur kan man förebygga återfall för personer med missbruk? Varför självmedicinerar man? Vad säger de intagna? NPF + körkort=lotteri? Körkort och medicinering när man har adhd? – Vad säger egentligen forskningen? Varför är det så få med Aspergers syndrom som tar körkort? Media och pressetiska regler – Behövs det ett nationellt grundutbud av hjälpmedel? Idag beror det på var man bor. Medicinering vid ADHD – Blir man missbrukare? Poliser och brandmän med ADHD – finns dom?

Medverkande:

 • Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR
 • Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter Läs mer
 • Anna Sjölund, välkänd föreläsare och beteendevetare
 • Ing-Marie Wieselgren, SKL, nationell psykiatrisamordnare
 • Tatja Hirvikoski, docent, Karolinska institutet och FoU- chef för Habilitering & Hjälpmedel, SLSO, Stockholm
 • Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L)
 • Jenny Ström, arrangör, grundare av VardagTaktik, föreläsare
 • Anki Sandberg, förbundsordförande Attention och NSPH
 • Johara Khattab, Teach4Life JK AB, skolutvecklare
 • Stefan Ekdahl, ung vuxen
 • Elin Lydahl, VD/CEO, Tom Tits Experiment AB
 • Marie Niljung, regionsansvarig/föreläsare Suicide Zero
 • Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare och kanslichef, Autism- och Aspergerförbundet
 • Jiang Millington, Barn i Behov (moderator LSS)
 • Madelen Kjell, Novista fibertäcke
 • Sofie von Krusenstierna, Yepstr
 • Per Key Björcke, Kunskapsbolaget (moderator Arbete)
 • Eva Pethrus, CEO. Verkställande direktör på SCM Secure

Kontaktperson 1:

Jenny Ström, VardagsTaktik, 0702521038

Webb: http://jennystrom.com/almedalen2018/ 

Facebook: www.facebook.com/VardagsTaktik/ 

Twitter: @jennystrom 

Tillgänglighet

Webbsändning http://jennystrom.com/almedalen2018/ 

Förtäring Nej

Sökord: ADHD, Journalistik, Kriminalitet, Missbruk, Polis

Sidvisningar: 0

Event-ID:54226

En Helhetssyn – Arbetsmarknad och sysselsättning

Arrangör: VardagsTaktik

Dag: 3/7 2018 09:00 – 09:45

Evenemangskategori: Seminarium

Evenemangstyp: Debatt

Ämnesområde: Näringsliv

Ämnesområde 2:Sysselsättning/arbetsmarknad

Språk: Svenska

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Platsbeskrivning: Donnerska huset, Donners plats 1

Beskrivning av samhällsfrågan

Samhället sviker sina unga medborgare och det är samhällsekonomiskt kostbart att inte se till att alla kan bidra. Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskuterar konkreta lösningar. Välj att se förmågor och möjligheter, istället för diagnoser och problem!

Utökad information om evenemanget

Det är samhällsekonomiskt förkastligt att så många står långt från arbetsmarknaden. Vilka lösningar ser vi? Har vi råd att slösa bort unga talanger på grund av okunskap? Vad behöver man som arbetstagare/arbetsgivare stöd i för att arbetet utförs på bästa sätt? Är det upp till arbetsgivaren att skaffa sig kunskap? Vilka stöd finns idag för arbetsgivare? Hur kan jag som elev få mitt första jobb? Hur viktigt är socialkompetens? Varför finns det inget nationellt grundutbud av hjälpmedel? Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskuterar konkreta lösningar.

Medverkande:

 • Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR
 • Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter Läs mer
 • Anna Sjölund, välkänd föreläsare och beteendevetare
 • Ing-Marie Wieselgren, SKL, nationell psykiatrisamordnare
 • Tatja Hirvikoski, docent, Karolinska institutet och FoU- chef för Habilitering & Hjälpmedel, SLSO, Stockholm
 • Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L)
 • Jenny Ström, arrangör, grundare av VardagTaktik, föreläsare
 • Anki Sandberg, förbundsordförande Attention och NSPH
 • Johara Khattab, Teach4Life JK AB, skolutvecklare (moderator Skola)
 • Stefan Ekdahl, ung vuxen
 • Elin Lydahl, VD/CEO, Tom Tits Experiment AB
 • Marie Niljung, regionsansvarig/föreläsare Suicide Zero
 • Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare och kanslichef, Autism- och Aspergerförbundet
 • Jiang Millington, Barn i Behov (moderator LSS)
 • Madelen Kjell, Novista fibertäcke
 • Sofie von Krusenstierna, Yepstr
 • Per Key Björcke, Kunskapsbolaget (moderator Arbete)
 • Eva Pethrus, CEO. Verkställande direktör på SCM Secure

Kontaktperson 1: Jenny Ström, VardagsTaktik, 0702521038

Webb: http://jennystrom.com/almedalen2018/ 

Facebook: www.facebook.com/VardagsTaktik/ 

Twitter: @jennystrom 

Tillgänglighet  Webbsändning http://jennystrom.com/almedalen2018/ 

Förtäring Nej

Sökord: Arbetsmarknad, Entreprenörskap, Kompetensbrist, Matchningsproblematik, Neuropsykiatriska

Sidvisningar:0

Event-ID:54162

 

 

En Helhetssyn – Barn och unga: Utbildning, psykisk ohälsa, extrajobb=nätverk

Arrangör: VardagsTaktik, Teach4Life

Dag: 3/7 2018 : kl 10 eller 11

Evenemangskategori: Seminarium

Evenemangstyp: Debatt

Ämnesområde: Barn/ungdom

Ämnesområde 2: Utbildning

Språk: Svenska

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Platsbeskrivning: Donnerska huset, Donners plats 1

 

Beskrivning av samhällsfrågan

Skolans uppdrag är att skapa en fullvärdig medborgare, trots det har ca 17% inte behörighet till gymnasiet, ett misslyckande från samhällets sida för både individen och samhällsekonomiskt. Vilka lösningar ser vi? Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskutera konkreta lösningar

Utökad information om evenemanget

En misslyckad skolgång innebär ett misslyckande från samhällets sida. Skolans uppdrag är att skapa en fullvärdig medborgare. Vilka lösningar ser vi? Vad behöver eleven/skolans verksamhet för att klara de utsatt målen? Hur kan elevhälsan förbättras? Varför finns det inget nationellt grundutbud av hjälpmedel att tillgå? Behöver vi ändra perspektiv – från ett medicinskt till ett psykosocialt? Hur kan en ung person med diagnos få ett extrajobb? Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskuterar konkreta lösningar.

Medverkande:

 • Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR
 • Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter Läs mer
 • Anna Sjölund, välkänd föreläsare och beteendevetare
 • Tatja Hirvikoski, docent, Karolinska institutet och FoU- chef för Habilitering & Hjälpmedel, SLSO, Stockholm
 • Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L)
 • Jenny Ström, arrangör, grundare av VardagTaktik, föreläsare
 • Anki Sandberg, förbundsordförande Attention och NSPH
 • Johara Khattab, Teach4Life JK AB, skolutvecklare (moderator Skola)
 • Stefan Ekdahl, ung vuxen
 • Elin Lydahl, VD/CEO, Tom Tits Experiment AB
 • Marie Niljung, regionsansvarig/föreläsare Suicide Zero
 • Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare och kanslichef, Autism- och Aspergerförbundet
 • Jiang Millington, Barn i Behov (moderator LSS)
 • Madelen Kjell, Novista fibertäcke
 • Sofie von Krusenstierna, Yepstr
 • Per Key Björcke, Kunskapsbolaget (moderator Arbete)
 • Eva Pethrus, CEO. Verkställande direktör på SCM Secure

Kontaktperson 1:

Jenny Ström, VardagsTaktik, 0702521038

Webb: http://jennystrom.com/almedalen2018/ 

Facebook: www.facebook.com/VardagsTaktik/ 

Twitter: @jennystrom 

Tillgänglighet

Webbsändning http://jennystrom.com/almedalen2018/ 

Förtäring Nej

Sökord: Barn och ungdomar, Grundskola, Livslust, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Ohälsa

Sidvisningar: 0

Event-ID:53989

 

 

En Helhetssyn – LSS: Mänskliga rättigheter och Vård och omsorg

Arrangör:

VardagsTaktik

Dag:

3/7 2018 kl 10 eller 11

Evenemangskategori:

Seminarium

Evenemangstyp:

Debatt

Ämnesområde:

Mänskliga rättigheter

Ämnesområde 2:

Vård och omsorg

Språk:

Svenska

Plats:

Donnerska huset, Donners plats 1

Platsbeskrivning:

Donnerska husets takterass, Donners plats 1

 

Beskrivning av samhällsfrågan

Samhället sviker sina medborgare och det är samhällsekonomiskt kostbart att inte se till att alla kan bidra. Möt experter, föräldrar, politiker och unga som diskuterar konkreta lösningar. Välj att se förmågor och möjligheter, istället för diagnoser och problem!

Utökad information om evenemanget

Hur mår föräldrarna när omsorg och vårdtimmar dras in för barnet/ungdomen? Hur mår man när man inte kan vara förälder på samma villkor som andra? Kan arbetsgivaren påverka tilldelningen av LSS?

Medverkande:

 • Jenny Ström, arrangör, grundare av VardagTaktik, föreläsare
 • Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR
 • Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter Läs mer
 • Anna Sjölund, välkänd föreläsare och beteendevetare
 • Tatja Hirvikoski, docent, Karolinska institutet och FoU- chef för Habilitering & Hjälpmedel, SLSO, Stockholm
 • Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L)
 • Anki Sandberg, förbundsordförande Attention och NSPH
 • Johara Khattab, Teach4Life JK AB, skolutvecklare (moderator Skola)
 • Stefan Ekdahl, ung vuxen
 • Elin Lydahl, VD/CEO, Tom Tits Experiment AB
 • Marie Niljung, regionsansvarig/föreläsare Suicide Zero
 • Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare och kanslichef, Autism- och Aspergerförbundet
 • Jiang Millington, Barn i Behov (moderator LSS)
 • Madelen Kjell, Novista fibertäcke
 • Sofie von Krusenstierna, Yepstr
 • Per Key Björcke, Kunskapsbolaget (moderator Arbete)
 • Eva Pethrus, CEO. Verkställande direktör på SCM Secure

Kontaktperson 1: Jenny Ström, VardagsTaktik, 0702521038

Webb:  http://jennystrom.com/almedalen2018/ 

Facebook: www.facebook.com/VardagsTaktik/ 

Twitter: @jennystrom 

Tillgänglighet

Webbsändning http://jennystrom.com/almedalen2018/ 

Förtäring Nej

Sökord: Delaktighet, Hälso- och sjukvård, LSS, Meningsfull vardag, Mänskliga rättigheter

Sidvisningar: 0

Event-ID: 54217