Anlita 4 experter


Mer kunskap behövs!

Alla är överens: mer kunskap om neuropsykiatriska diagnoser behövs på arbetsplatser, i skolan och i övriga samhället.

Nu har du och din organisation möjligheten att få experthjälp och stöd i form av föreläsningar/workshop/samtal/handledning av fyra drivna auktoriteter inom npf-frågor.

Om diagnoser, om metoder i vardagen, hjälpmedel och egna erfarenheter.

Jenny Ström, Henrik Pelling, Erik Virkberg och Samuel Engelhardt utbildar, upplyser och berättar om neuropsykiatriska diagnoser för dina anställda, för föräldrar eller barn och unga på ett handgripligt och underhållande sätt.

Välj fokus, målgrupp och omfattning
Du som arrangör kan välja vilken målgrupp, inriktning, form och tidsåtgång du själv vill ha.

  • OCD/tvångsneuroser
  • Utåtagerande beteende
  • Koncentrationssvårigheter
  • Npf-diagnoser
  • Barn/elev/ungdom
  • Vuxen
  • Pedagog/personal

Kort om Jenny Ström

Föreläsare, inspiratör och konsult.

Brinner för ökad kunskap om neuropsykiatriska diagnoser för alla som vill veta mer eller själva har npf-diagnos. Expert på hjälpmedel för en förenklad vardag. Jenny utgår i alla uppdrag från egna erfarenhet som människa, mor och entreprenör.

Kort om Erik Virkberg

Metodutvecklare, föreläsare, författare.

Lång erfarenhet av praktisk metodutveckling inom npf-diagnoser och fysiskt utanförskap (sk hemmasittare). Erik är upphovsman till de evidensbaserade utbildningarna MIV-Metoder i vardagen och har bland annat skrivit boken “Lekfulla Metoder-Allvarliga Funktionshinder”.

Kort om Henrik Pelling

Överläkare, föreläsare, forskare.

Henrik är sedan många år överläkare inom barn- och ungdomspsykiatri. Hans stora kliniska erfarenheter av bland annat ADHD, autismspektrum,OCD (tvångssyndrom), Tourette och bipolär sjukdom vill han dela med sig av utifrån vad som behövs för att behandla dessa så ofta överlappande diagnoser.

Kort om Samuel Engelhardt

Beprövad metod- och skolutvecklare, föreläsare och specialpedagog.

Med över 40 års erfarenhet som speciallärare, pedagog och handledare har Samuel en gedigen kunskapsbank att utgå från i mötet med personal, föräldrar och elever. Målet med arbetet är att gemensamt hitta de faktorer som skapar hinder för elevens inlärning. Att ha ett preventivt och pragmatiskt förhållningssätt med ett icke-dömande perspektiv är kärnan i Samuels verktygslåda