Anlita Jenny

Anlita Jenny Ström för:

  • Föreläsningar om neuropsykiatriska funktionsvariationer, hur man får vardagen att fungera, om hjälpmedel och strategier.
  • Individuella konsultationer
    Du får tips och råd som är relevanta för just din/ditt barns situation. Det kan vara tips om olika former av myndighetsstöd, skolor, sysselsättning, hjälpmedel, rättigheter
  • Konsult/expertstöd kring specifika frågor och situationer.  Jenny deltar även i expertpaneler och i referensråd.
  • Utbildnings/konferensarrangemang kring frågor som rör NPF, hjälpmedel, strukturer, Aspergers Syndrom, ADHD etc.