Föreläsningar

Bokstavsdiagnoser – egenskaper, förmågor och utmaningar

Jenny har en unik kunskap och egen livserfarenhet av att leva med osynliga funktionsvariationer. Att betona det positiva, är hennes ledord. Att se varje persons förmåga och att använda sig av den för att arbeta med de svårigheter som uppkommer. Är dessa diagnoser ett problem eller en tillgång vi måste värna om?

Jenny håller insiktsfulla föreläsningar för alla som vill förstå människor som faller utanför de av samhället skapade normalramarna.

Med en underhållande blandning av provocerande tankeställare, fakta och ”brutal ärlighet” förmedlar hon sina kunskaper på ett väldigt konkret sätt. Ingen lämnar en föreläsning med Jenny oberörd!

Exempel på föreläsningar:

  • Att vara anhörig: relationer, hur är det att vara anhörig, samt vikten av självinsikt. Det är viktigt att som anhörig stödja, men också insikten om när man bör sluta curla och ge möjlighet att ta eget ansvar.
  • Att tänka på i bemötande: handfasta tips på vad man bör tänka på, vilka hjälpmedel som finns samt strategier som fungerar.
  • Att motivera till studier: vad är diagnos och vad är ”normalt”, hur undviker man att någon blir hemmasittare, vilka strategier och metoder fungerar i praktiken
  • Att anställa och få anställning: handgripliga metoder och strategier, vilka är samhällets skyldigheter och vilka möjligheter och stöd finns.
  • Få ut unga i yrkeslivet: tankemodeller, hur kartlägger du individens stödbehov, hjälpmedel. (Läs mer här.)
  • Strategier i vardagen: hur kan familjelivet underlättas, hur vet jag vad jag själv behöver, vem och vad kan hjälpa mig? (Läs mer här.)
  • Kognitiva hjälpmedel: hjälpmedlen du inte trodde fanns.

För bokning av Jenny Ström maila: kontakt@jennystrom.com