Grundutbildning om NPF och bemötande

Föreläsningspresentation i .pdf kan hämtas här.

Grundutbildning om NPF och bemötande

Att arbeta med individer som har neuropsykiatriska funktions-variationer (NPF) som till exempel ADHD och Asperger syndrom, kräver kunskaper både om diagnoser och om bemötande. Jenny Ström föreläser och utbildar utifrån ett inifrånperspektiv för att hjälpa den som arbetar på t ex assistentföretag och behandlingshem.

Det är lätt att känna sig uppgiven när man har som uppgift att hjälpa personer med neuropsykiatrisk diagnos att klara livet, men stöter på det som kan upplevas som ointresse, förvirring och frustration. Vilken hjälp och vilket stöd behövs för att stötta i att hantera svårigheter, undanröja stressmoment och hjälpa till med en ökad livskvalitet?

Jenny Ström är en insiktsfull föreläsare som pratar om neuropsykiatriska diagnoser och kognitiva hjälpmedel. Hon är expert på kognitiva hjälpmedel och har en bred erfarenhet av att stötta personer med NPF. Hon har egen erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.

Hon fick som vuxen diagnoserna ADHD och Asperger syndrom, hon har även barn med samma diagnoser. Hon har därför en unik kunskap och egen livserfarenhet av att leva med och att även stötta andra med osynliga funktionshinder. Att betona det positiva, är hennes ledord. Att se varje persons förmåga och att använda sig av den för att arbeta med de svårigheter som uppkommer. Jenny ser inte dessa diagnoser som ett problem utan en tillgång vi måste värna om.

I Grundutbildning om NPF och bemötande berättar hon om diagnoser och vad de innebär samt hur de påverkar vardagen, berättar om olika former av hjälpmedel, samt ger handfasta råd om bemötande och strategier. Allt för att minska belastningen på personalen, öka livskvalitén för kunderna och erbjuda hållbar assistans och stöd.

Jenny Ström. Fotograf: Peter Holgersson, http://www.peterholgersson.se/utmarkelser/

Foto: Peter Holgersson

Med en underhållande blandning av provocerande tankeställare, fakta och ”brutal ärlighet” förmedlar hon sina kunskaper på ett väldigt konkret sätt. Ingen lämnar en föreläsning med Jenny oberörd.

På www.jennystrom.com kan du läsa mer om olika föreläsningar med grundtemat Bokstavsdiagnoser – egenskaper, förmågor och utmaningar.

För att boka Jenny
maila kontakt@jennystrom.com
eller ring tel: 070 – 252 10 38