Få ut unga i yrkeslivet

Föreläsningspresentation i pdf-format

Föreläsningspresentation

Svårt att få ut unga med diagnos i jobb?

S_v bild JennyUnga personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det handlar dels om en svårighet att förstå hur de ska göra med själva jobbsökandet, men ofta också om stor förvirring över vad de vill göra.

Det är lätt att känna sig uppgiven när man har som uppgift att hjälpa ungdomar ut i jobb, men stöter på det som kan upplevas som ointresse, förvirring och frustration. Vilken hjälp och vilket stöd behöver de för att fungera på en arbetsplats? Vad kan du göra för att stötta och hjälpa?

Jenny Ström är en insiktsfull föreläsare som pratar om neuropsykiatriska diagnoser och kognitiva hjälpmedel. Hon är expert på kognitiva hjälpmedel och har en bred erfarenhet av att stötta personer med NPF.

Jenny fick som vuxen diagnoserna AD/HD och Asperger syndrom, hon har även barn med samma diagnoser. Hon har därför en unik kunskap och egen livserfarenhet av att leva med och att även stötta andra med osynliga funktionshinder. Att betona det positiva, är hennes ledord. Att se varje persons förmåga och att använda sig av den för att arbeta med de svårigheter som uppkommer. Jenny ser inte dessa diagnoser som ett problem utan en tillgång vi måste värna om.

I föreläsningen om hur man får ut unga i jobb berättar hon om olika former av diagnoser och vad de innebär, pekar på olika motivationsfaktorer, berättar om unga som hon mött, deras svårigheter och hur de hittat ut i yrkeslivet, samt ger handfasta råd om hur man bemöter och stöttar unga.

Jenny ger intressanta föreläsningar för alla som vill förstå människor som faller utanför de av samhället skapade normalramarna. Med en underhållande blandning av provocerande tankeställare, fakta och ”brutal ärlighet” förmedlar hon sina kunskaper på ett väldigt konkret sätt. Ingen lämnar en föreläsning med Jenny oberörd.

Gå in på www.jennystrom.com och läs mer om Jennys olika föreläsningar med grundtemat Bokstavsdiagnoser – egenskaper, förmågor och utmaningar.

För att boka Jenny

maila kontakt@jennystrom.com  eller ring tel: 070 – 252 10 38