Hjälpmedel

Hjälpmedel är något som underlättar vardagen för den som behöver det. När Jenny fick sin egen diagnos började hon samla information om vilka hjälpmedel som finns för den som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Hon upptäckte att kunskapen var låg, även hos dem som var kunniga om frågorna. Genom att bygga upp ett nätverk av hjälpmedelstillverkare, arbetsterapeuter och forskare har hon skapat en unik kunskap om vilka hjälpmedel som finns.

Jenny samarbetar med många hjälpmedelstillverkare och har skapat en möjlighet att visa upp de tekniska hjälpmedel de tillhandahåller. Vill du diskutera vilka hjälpmedel som finns och få kreativa idéer hur livet kan underlättas – skicka ett mail till kontakt@jennystrom.com. Glöm inte att uppge ditt namn och ditt telefonnummer.

Några samarbetspartners

Du kan läsa mer om mina samarbetspartners här.