Konsultation

Konsultation – expert

Med specialkunskap om neuropsykiatriska funktionshinder och kognitiva hjälpmedel, samt ett unikt inifrån-perspektiv erbjuder Jenny Ström konsultationer och experttjänster.

  • Enskilda konsultationer till privatpersoner, både till anhöriga, personer med egen diagnos och den som vill göra en utredning. Rådgivning kring förfarande, hjälpmedel, bemötande och stöd. Läs mer här.
  • Enskilda konsultationer/utbildning till handläggare på kommuner, landsting, försäkringskassa, rekryterare och karriärrådgivare mfl. Rådgivning kring kartläggning, hjälpmedel, bemötande och stöd, samt planering framåt.
  • Konsult till kommuner och landsting i NPF-frågor. Expertrådgivning kring rättigheter, skyldigheter, hjälpmedel, effektiva arbetssätt, utbildningsinsatser mm.
  • Konsult till hjälpmedelsproducenter som tar fram nya kognitiva hjälpmedel. (Detta förutsätter att Jenny inte har ett annat uppdrag som orsakar intressekonflikt.)
  • Uppdrag som expert i NPF-frågor och hjälpmedel i arbetsgrupper, utredningar och styrelser. För närvarande är Jenny adjungerad till styrelsen för branschorganisationen Svensk Tillgänglighet, samt ingår i expertrådet för den pågående innovationstävlingen på Post- och Telestyrelsen.

Är du intresserad av att anlita Jenny kontakta: kontakt@jennystrom.com för att berätta om ditt ärende, göra prisförfrågan och boka tid. Lämna uppgift om vilket telefonnummer du nås på så ringer Jenny upp.