Media/Uppdrag

Handikapptips – 2017-08-21
Omnämnd i samband med blogginlägg som argumenterar för gungstolen nytta. Gungstolar lär vara speciellt bra för äldre med demenssjukdom och även för personer med ADHD, Autism, Asperger samt Beroendevård.

Special Nest – 2017-07-20
Intervju med Anders Pemer som var med och startade Organiserade Aspergare, OA, en intresseförening bildad av och för aspergare och andra högfungerande autister. I intervjun redogör Anders för sina förebilder, varav jag är en.

nwt.se – 2016-10-19
Anställd som föreläsare under Psykiatridagen på Hammarö Arena och omnämnd i artikel som behandlar vikten av att synliggöra den synliga sjukdomen, psykisk ohälsa.

Artikel om att vara förälder i samband med Post- och Telestyrelsens innovationstävling Förenkla för föräldrar. Jenny sitter i PTS expertråd som kommer att bedöma tävlingsbidragen och besluta vem som får stöd att utveckla sin idé.
Dagens Industri - November, 2014
Läs gärna artikeln om mina vuxna barn Melina och Max, som publicerades i Nynäshamnsposten, den handlar om att inte ha en chans på arbetsmarknaden.
Representant för projekt Bildsymboler för många fler som drivs av SIS (Swedish Standards Institute). Projektet syftar till att genom mer enhetliga och funktionella bildsymboler göra olika platser i samhället mer tillgängliga för alla människor.
Reportage om hur jag utformade mitt eget ”Nannykoncept” för att få vardagen med diagnos i hemmet att gå ihop.
Mitt i Haninge

Video

Statped – 2016-01-2
Ta del av min videoföreläsning under mitt besök på Statped – Statlig Spesialpedagogisk tjenere, där jag pratar om mitt liv med ADHD/Autism och vilka tekniska hjälpmedel som verkligen kan göra skillnad för personer med diagnos.

Min son Imre och jag får besök av Anton Håkanson, grundare av appen DayCape, en interaktiv bildkalender för barn och elever i behov av extra stöd. Vi bidrog med feedback och Imre presenterade några förslag på funktioner som Anton sedan implementerade i appen.

Medverkade under Nyhetsmorgon för att prata om att unga personer med ADHD löper större risk att dö i förtid.
Tillsammans med min son Imre pratar jag om de många fördelarna med tyngdtäcken från ProVista.

Föreläsning om betydelsen av egen erfarenhet för att påverka, där jag även delar med mig av tips kring hjälpmedel, produkter och praktiska tips i hemmet för personer med funktionsvariationer.

Min yngsta son Imre berättar om livet med ADHD och Asperger i UNICEF:s dokumentärfilm ”Mitt liv som barn”.

SKA-rådet – 2010-10-14
Tillgänglighet kräver standardisering – medverkade i videointervju under seminariet på Världsstandardiseringsdagen.

SVT Studio 24 – 2009
Reportage där jag förmedlar hur det är att leva med diagnos och redogör för användbara hjälpmedel.

Aktuellt: event/arrangemang