Samhället kan spara 2,3 miljoner per individ!

Många barn och ungdomar klarar inte skolan. Många av dem har neuropsykiatriska diagnoser, t ex ADHD och Aspergers syndrom. Om insatser skulle sättas in tidigare skulle samhället kunna spara mer än en miljon per individ.

Frank Andersson, trefaldig världsmästare i brottning, fick för något år sedan som vuxen diagnosen ADHD. Han säger att utan idrotten skulle han aldrig ha klarat sig, disciplinen och träningen gjorde att han tog sig genom skolan.

De som går i skolan idag får ofta kämpa för att få rätt hjälp och stöd. Det finns forskning, hjälpmedel och strukturer som hjälper, men många får aldrig tillgång till dem. Ett kort ekonomiskt tänkande gör att kostnaden blir oerhört mycket större på längre sikt.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat på kostnaderna om insatser sätts in tidigt och jämfört med om man väntar tills att en person hamnat i utanförskap. Skillnaden är milsvid. Ingvar skriver: ”Kostnaderna varierar starkt beroende på hur ett misslyckande på arbetsmarknaden kan se ut. Ett sent inträde i arbetslivet kan kosta 2,3 Mkr, en reducerad livslön på grund av svaga skolresultat 1,4 Mkr, perioder av frånvaro på arbetsmarknaden mer än 3 Mkr medan längre perioder av psykisk ohälsa och arbetslöshet kan leda till samhällskostnader på cirka 9 Mkr. Livslångt utanförskap på arbetsmarknaden kan, beroende eventuell följdproblematik kosta mellan 9 och 11,5 Mkr.”

Personer med neuropsykiatriska diagnoser har ofta ett annat sätt att se på saker, något som skulle kunna vara en stor tillgång i samhället och för näringslivet. Bakom diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom döljs ofta unika och kreativa individer. Den krassa kvartalsekonomin, där man inte sätter in insatser förrän det är absolut nödvändigt, gör att många av dem istället hamnar i ett utanförskap.

InnanUtanför!

InnanUtanför! är titeln på ett antal planerade evenemang för att visa på vikten av tidiga insatser. Det första genomförs den 20 augusti.

Tid: Den 20 augusti 2014, kl 17:30 – 21:00
Plats: Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm

Annika Dopping, moderator, samtalar bl a med:
Frank Andersson om hans uppväxt med ADHD, Jenny Ström, expert på kognitiva funktionsvariationer, om vad man kan göra Innan och Christer Karlsson, grundare av KRIS (Kriminellas revansch i samhället), som ger en bild av vad som händer om man hamnar Utanför. I en paneldebatt diskuterar de med Pål Burman, VD som gärna anställer personer med speciella egenskaper, om hur vi på bästa sätt kan ta till vara en viktig samhällsresurs. Melina 24 år, Max 22 år och Imre 11 år berättar om ADHD och Asperger, om uppväxt, skola och utanförskap.

Vi presenterar även de faktorer och beräkningar som väldigt tydligt visar på vikten av tidiga insatser.

Biljetter

Mer information

Press gratis entré, lättare förtäring till självkostnadspris – anmäl deltagande. Kontaktperson: Jenny Ström, www.jennystrom.com, mobil 070-252 10 38, e-post kontakt@jennystrom.com