Minikonferens 7

Från utanförskap till entreprenörskap –
alla vinner på att alla klarar skolan!

Måndag 14/3 kl 16, World Trade Center Stockholm

Information för deltagare – lösenordsskyddat

Idag går närmare 20 % ut grundskolan utan ett fullständigt betyg. Redan så tidigt har var femte elev hamnat i ett utanförskap som medför över 200 miljarder i årliga kostnader för vårt samhälle. Dagens skola behöver organiseras och struktureras på ett sätt som gör att vi tar tillvara på alla barn och ungdomars styrkor och goda egenskaper.

Varmt tack till vår huvudsponsor The 3D Classroom by Sensavis

558x558px_T3DC_barn

Självklart även ett stort tack till övriga sponsorer:

SchoolBoost Network, Misa, Iris hjälpmedel  och DayCape

Många av de elever som inte klarar skolan kommer senare igen som drivna entreprenörer. Det finns mycket att lära på vägen och hade samhället och skolan tidigare kunnat möta dessa elever, skulle mycket vara vunnet. Med rätt kunskaper och stöd hade många fler kunnat hitta sin plats och framför allt gått ur skolan med ett stärkt självförtroende och en självbild som säger att de har något viktigt att tillföra världen.

Grundfrågor på Minikonferens 7:

  • Hur undviker vi att barn och ungdomar hoppar av skolan?
  • Hur kan vi förändra undervisningen för att bättre stötta ett framtida entreprenörskap?
  • Vilka möjligheter kan samverkan med övriga samhället erbjuda och hur kan ny teknik och ny metodik underlätta?
  • Vilka nya gränsöverskridande samarbeten kan vi starta?

Evenemang

  • Det bjuds på matig plockmat och dryck.
  • Konferensen är kostnadsfri, men en no-show-avgift om 500:- tas ut om du ej kommer.
  • Det kommer att vara en avkopplande träff, vi kommer att dokumentera och sammanfatta, men diskussionen måste kunna vara öppen inom det slutna sammanhanget.
  • Tidigare Minikonferenser har börjat vid kl 16 och hållit på tills folk går hem. (Det är ytterst sällan någon går före kl 21.)

Inbjudna

Inbjudan går till speciellt utvalda, med hänsyn till expertområde och bransch. Jag bjuder in människor från skolan, politiker, tjänstemän, entreprenörer, experter på entreprenörskap från både universitet och näringsliv, journalister, föräldrar, läkare, psykologer, arbetsterapeuter mfl från vården.

Konceptet är enkelt: vi träffas och delar med oss av våra erfarenheter oavsett yrke och bakgrund. Målsättningen är möjlighet till samtal och givande samverkan.

Deltagare

 

www.jennystrom.com Foto: Urban Wahlström

www.jennystrom.com Foto: Urban Wahlström

Jenny Ström, arrangör
Föreläsare/konsult inom neuropsykiatri, expert på kognitiva hjälpmedel samt tekniska & strategiska lösningar. Älskar att nätverka!!!

Jenny Ström arbetar brett som föreläsare, IT-pedagog, expert på kognitiva hjälpmedel och som konsult inom NPF-frågor. Hon gör också individuella konsultationer där hon kartlägger specifika situationer och ger förslag till åtgärder. Huvudsyftet är att hjälpa och stödja barn, ungdomar och unga vuxna med diagnoserna ADHD, ADD och Asperger syndrom, samt anhöriga, handläggare m.fl. i kommuner, på arbetsförmedling och försäkringskassa, samt inom psykiatrin och andra myndigheter. Hemsida/blogg

 

Invar-NilssonIngvar Nilsson
Nationalekonom, SEE – institute for SocioEcological Economics. Har på uppdrag av Skandia och Idéer för livet utvecklat beräkningar som visar vad utanförskap kostar för enskilda kommuner, myndigheter och samhället i stort. Utanförskapets pris. Läs intervjun om vinster med rehabilitering och förebyggande insatser på Skolverkets hemsida.

Anna Sjölund, AutismpedagogikAnna Sjölund
Autismpedagog, beteendevetare och handledare med fördjupning inom neuropsykiatri och grundutbildad psykoterapeut i KBT. Författare till sex böcker med inriktning stöd, motivation och kartläggning. Läs mer på Autismpedagogik.

 

 

Anna Sterlinger

Anna Sterlinger
Ung företagsamhet, lärare, driver Anna och Philips lärarpodcast, ((Facebook), där hon och Philip Hjalmarsson varje fredag möter och intervjuar fantastiska personer kopplade till skolvärlden.

 

 

 

Philip HjalmarssonPhilip Hjalmarsson
Matte- och idrottslärare som brinner för gruppdynamik och ledarskap och vill få elever att växa som individer. Har ett mycket stort idrottsintresse, bl a som golftränare. Driver Anna och Philips lärarpodcast tillsammans med Anna Sterlinger. Philip har bland annat drivit Friends-projektet ”Schysst på nätet”.

 

 

Annette Wahlgren
Annette Wahlgren driver företaget Commércium AB och är en av initiativtagarna till stiftelsen TCFF – The Conscious Future Foundation, som stöttar projekt för barn och ungdomar utanför boxen. Hon är också en av initiativtagarna till projekten Skolvision och SchoolBoost Network, en ideell förening som verkar nationellt för ett mer långsiktigt och hållbart perspektiv på skolutveckling, både för individens och samhällets bästa. Hon har bl.a. undervisat elever & pedagoger i Livskunskap/EQ och hållit i föräldrautbildningar. Hon är också en livsnjutare med egna erfarenheter av att vara ”utanför boxen”.

Anton Håkansson, DayCapeAnton Håkansson
Innovatör och grundare av appen DayCape, ett bildbaserat kalenderverktyg där föräldrar, lärare och andra kan hjälpa till att planera dagen.

 

 

Benita Sjöberg, PusselbitenBenita Sjöberg
Rektor på Pusselbitens skola, en friskola med en sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och grundskoleelever med inriktning mot Autismspektrumtillstånd.
Läs mer om Benita Sjöberg

christer hellbergChrister Hellberg
SchoolBoost Network, IT-strateg och konsult numera på HiQ i Linköping. Bloggar på christerhellberg.com och brinner för skol- och samhällsutveckling. Har en mångårig erfarenhet kring ledningssystem och teknik för att skapa lärande organisationer via Saab AB/samhällssäkerhet och Security Arena Lindholmen i Göteborg. Där gjorde han 2010-2012 en framtidsanalys kring hur vi kan använda ny teknik för att bli innovativa och främja entreprenöriellt lärande och tänkande samt öka samspel mellan skola och samhälle.

daniel lDaniel Lundqvist
Grundare och VD på NAV Sweden  – Plattform för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Daniel har som lärare och skolledare varit med och startat flera skolor, bl.a Lemshaga Akademi och gymnasieskolan YBC i Nacka. Han har också arbetat som chef för Samordningsförbundet, ViN – Välfärd i Nacka (Stat, Landsting och Kommun i samverkan) Blogg

 

david tivemarkDavid Tivemark
School Boost, 7m Consulting, Utbildare, föreläsare, motivationsexpert och affärsutvecklare. Entreprenör som arbetat med ledarskap, personlig och organisationsutveckling som konsult och coach. Föreläser på universitet och högskolor inom kommunikation, ledarskap, etik för mer hållbar affärsutveckling och riktade karriärval för en mer effektiv matchning mot arbetsmarknaden. Utvecklat metod för inre motivation ”framgång” och välmående.

Ingela Netz

Ingela Netz
Ingela Netz, (rektor Parkskolan, debattör) är en av vår samtids vassaste ledare inom skolan och utvecklingen av densamma. Genom att röra sig inom skolans olika nivåer har hon på bredden och djupet lärt sig ”skola” så som den ser ut idag, så som vår samhällsstruktur skapar den. Med en genomtänkt och välgrundad syn på skola, lärande och organisation blir ledarskapets väg tydlig. Medlem av panelen i podden Skolsnack. Ingela använder framför allt bloggen som kanal för skoldiskussioner, men är sedan januari-16 också vloggare med en Youtubekanal under namnet #Dinrektor, där hon pratar om sånt som är viktigt och relevant för elever – med aktuella frågor som just elever ställer eller teman från den offentliga skoldebatten som ingång. Blogg

johan fredrikssonJohan Fredriksson
Nanoingengören som gick över till den mjuka sidan. Grundare och verksamhetsansvarig för det sociala företaget DiDiCi
”Förmågor är viktigare än fakta – grundskolan förtjänar metoder från universitet.”

 

John Steinberg

John Steinberg
Fil dr i pedagogik, konsult och författare till 48 böcker. Kallas även pedagogdoktorn. Läs mer på Steinbergs Utbildnings AB. Utsedd till Årets Eldsjäl 2014 av Swedish Learning Association.
Pratar pedagogik för att utveckla skolan och för att utveckla pedagog som profession.
Facebook Twitter

 

 

Jörgen Filipsson

Jörgen Filipsson
Ex-Kriminell, socialt och idépolitiskt engagerad i kriminalpolitiska frågor.

 

 

 

Psykiatrisamordnaren: Kerstin Evelius . Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Foto: Martina Huber.
/Regeringskansliet

Kerstin Evelius
Socialdepartementet – Psykiatrisamordnare, Nationell samordnare för statens insatser på området psykisk hälsa. Beteendevetare som arbetat med frågor som rör psykisk ohälsa sedan 1996, bland annat som ämnessakkunnig inom PRIO-arbetet, plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa. Läs mer på PRIO-bloggen.

 

 

 

 

Marina ErikssonMarina Eriksson
Ordförande i Attention Jämtland-Härjedalen, driver frågor kring NPF. I vår familj på sex personer är det bara en ”normalstörd”. Vi övriga har funktionstillgångar som ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, läs- och skrivsvårigheter och OCD-svårigheter. Ett brinnande intresse, många kurser, föreläsningar, utbildningar, konferenser samt att ”jobba” med mig själv, familjen och många, många övriga som behöver stöd har, i kombination med min fantastiske mentor neurologen Urban Leijon, gjort att jag samlat på mig mycket erfarenheter inom NPF. Jag är en lösningsfokuserad människa som fungerar som bäst i ”skarpt läge”. Jag har både kunskapen och erfarenheten som gör att jag lättare hittar lösningar ”outside the box”, lösningar som faktiskt fungerar för den enskilde personen och inte bara teoretiskt. Jag kan stolt säga att jag varit med och påverkat situationen till det bättre för många med NPF, inom olika områden. Jag har också ett ”Norrlandsperspektiv” då jag bor och lever i Östersund med min familj. Är ”född” till föreläsare, och borde verkligen komma ut och föreläsa i större utsträckning. Pratar gärna om olika strategier och tankesätt, har bl.a. själv utvecklat en strategi/ett tankesätt som jag kallar 1, 2, 3.u

logotyp_misa-320x180

Pehr Holmström och Maria Heimer Åkerlund arbetskonsulenter och ansvariga  Misas Skoltjänst. På Misa Kungsgatan är det deltagare som har Aspergers syndrom.
Misas skolprojekt har i över 10 år samarbetat med skolor för att skapa bra förutsättningar för elever med särskilda behov. Främst har det varit individuella lösningar till elever som genom att varva studier med praktik återfått ork och motivation. De senaste åren har behovet och efterfrågan ökat och Misa stöttar just nu ett 50-tal elever, både i den betygsgrundande praktiken (APL) och i individuella lösningar för elever på gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Målet är att fler elever ska lyckas med sina studier och få värdefulla kunskaper och erfarenheter med sig från arbetslivet. Projektledarna Maria Heimer Åkerlund och Pehr Holmström från Misa kommer att berätta mer om skoltjänsten och om samarbetet med skolpersonal, elever, föräldrar och arbetsgivare.

lennart jönsson

Lennart Jönsson
Grundare av Misa och Left is right

 

 

 

Petra Sundqvist

Petra Sundqvist
Delägare och chefredaktör tidningen Skolfamiljen

 

 

 

Navid Ghannad, PusselbitenNavid Ghannad
Högskolelärare, företagare och fritidspolitiker som startade en friskola för barn med Autismspektrumtillstånd. Ekon.dr i Företagsekonomi, universitetslektor i Entreprenörskap och forskare vid Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning (CIEL) vid Högskolan i Halmstad (se länk nedan). Navid är också en sann entreprenör som tänker utanför boxen och ser möjligheter i alla problem. Navids son har autism och familjen var inte nöjda med skolan och LSS- insatserna som samhället erbjöd sonen. Detta missnöje bidrog till att Navid tog saken i egna händer och startade den icke-vinstdrivande Pusselbitens skola (www.pusselbitensskola) , LSS korttidsvistelse och Korttidstillsyn. Verksamheten inkluderar numera även ett utbildningscenter som erbjuder föreläsningar, handledning och utredningar till andra skolor och LSS verksamheter. Navid har även startat ett assistansbolag, finansbolag, management konsultationsbolag, datorbolag (www.ghdata.se), två restauranger etc. Hans stora passion är att resa, varav han startade en internationell resebyrå för att möjliggöra detta ändamål och har totalt varit delaktig i att starta och driva över 10 företag i olika branscher vid sidan om sin heltidstjänst på Högskolan. Han sitter också med i på olika föreningar och aktiviteter såsom styrelsen för Autism & Aspergerföreningen Skåne, Styrelsen för Friskolorna i Lund, arbetsgruppen för Skolkostnadsutredningen på Utbildningsdepartementet samt är bl.a skolpolitiker i sin kommun.

Stefan FribergStefan Friberg
Rektor Ribbyskolan, en kommunal skola med profilklasser inom idrottsklasser, matematik/NO-klasser, språk och estetiska klasser med utökat antal lektionstimmar och fördjupningsämnen inom sina respektive områden.

 

 

Hannah petterssonHannah Pettersson
Key account och ansvarig för internationella relationer på Mattecentrum. Startade hösten 2010 Mattecentrum som en ideell förening. De hjäper idag över 450.000 barn med matematikfrågor varje månad helt gratis. Idag arbetar hon som internationell chef och har även nära samarbete med sponsorer på nordisk nivå. Hannah innehar en Business Management degree från IHM Business school, samt studerar parallellt en kandidat via Uppsala universitet kring ledarskap, kvalitet och förbättringsarbete. Hennes inriktning är organisationsutveckling, entreprenörskap och ledarskap.

 
Elliot Dahl
Elliot Dahl, 22 år
”Ser, för & gör lösningar på problemen”.
Jobbar med och igenom Attention Haninge sedan 2015, i NPF frågor fokus på skola, kriminalitet och unga/unga vuxna.

 

 

 

 

 

 

Karl LindqvistKarl Lindqvist, grundare av Polstjärna som verkar för att förhindra utanförskap i Sverige genom att stödja engagerade medmänniskor som arbetar med barn och unga. Pengar i all ära men ett sammanhang och kontakt med och relationer till andra människor är det centrala.


Lucas Eriksson, Snart 18 år. Har Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, ADD samt läs- och skrivsvårigheter. Då jag gått i flera olika skolor, som på olika sätt tacklat mina svårigheter och genom mamma, som är Ordförande i Attention Jämtland-Härjedalen samt min syster som är elevassistent, har jag själv hittat många fungerande strategier i vardagen. Jag höll min första föreläsning som 13 åring, har föreläst för personer med diagnos, anhöriga, personal på boende och för LSS i Östersund om hur det är att vara ungdom och ha Aspergers syndrom. Ger gärna min, en tonårings, syn på hur man kan hantera svårigheter inom NPF. Är upphovsmakare till ”Lucas trädteori”. Bor i Östersund.

tre

Imre 13 år

Willy 13 år

Oliver 13 år

 

 

Inger OttossonInger Ottosson, EQ-certifierad

 

 

 

MarvinMarvin Turkia, säljansvarig på Sensavis i Norden. Har lång erfarenhet av försäljning och företagsutveckling. Sedan 2013 på Sensavis eftersom han brinner för en jämlik och inkluderande skola.

 

 

 

 

 

helene.ruda.colorHelene Ruda
Ansvarig för marknadsföring och kommunikation på Sensavis.
Sensavis – The 3D Classroom

 

 


maria.davidsson.colorMaria Davidsson, marknadskoordinator på Sensavis.

 

 

 

 

 

Jiang MillingtonJiang Millington
Strategisk kommunikatör, debattör och journalist. En av de drivande eldsjälarna i föräldranätverket Barn i Behov som arbetar för elever i behov av särskilt stöd. Har två barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arrangerar, för andra året i rad, ett stort seminarium i Sveriges Riksdag om skolan och elever i behov av särskilt stöd, den 14 april. Nätverket Barn i Behov bedriver opinionsbildning och kunskapsspridning om barn med osynliga funktionsnedsättningar.

emma nääsEmma Nääs
Lärare och en av vinnarna av European Language Label 2015 för sitt projekt Global English. European Language label är  Skolverkets och Europakommissionens språkpris. Utmärkelsen delas ut årligen till nyskapande språkprojekt.

Emma driver ett internationellt nätverk och brinner för att ta in världen i klassrummet med hjälp av olika digitala hjälpmedel.

Engelskan blir här ett verktyg för att skapa kommunikation och motivation i många olika ämnen. Emma brinner för att skapa kreativitet och nätverkande, att tänka nytt och innovativt. Vill ni ta det av en lektion i ”Emma´s Global English classroom” så hittar ni en målande artikel i den nätbaserade tidningen Horisonten

Vad är en Minikonferens?

Under de 10 år som jag verkat som egen företagare inom ”NPF”-branschen har jag träffat många fascinerande och kunniga personer på konferenser, seminarier, läkarstämmor osv. Jag upplevde dock att dessa arenor inte gav tid att prata i lugn och ro om ett ämne i taget. Då en av mina styrkor är att mingla, skaffa ett stort nätverk och även att koppla ihop människor började jag därför att arrangera minikonferenser. Till dessa minikonferenser har jag bjudit in människor i mitt nätverk med specialkunskaper eller som sitter på nyckelpositioner i samhället för att kunna förändra.

Minikonferenserna har varit otroligt uppskattade och har gett upphov till konkreta diskussioner, nya samarbeten och kontakter mellan olika yrkesområden och branscher.

CrossNetwork är grunden

CrossNetwork-tänkandet att deltagarna ska komma från olika bakgrunder är en stor anledning till att det blivit så bra – vi sitter ofta i möten, men sällan med människor utanför vår egen sfär. Värdefulla kunskaper och erfarenheter sprids inte. Konceptet för Minikonferenserna är helt enkelt att man delar med sig av detta och skapar nya kunskapsbanker och samarbeten. De ger också en möjlighet att sitta ner och prata om ett specifikt ämne.

Kontakt
Jenny Ström, arrangör, 070-252 10 38
Mail: kontakt@jennystrom.com