Referenser

Jenny är fantastisk på att förmedla sin sak om hjälpmedel och bemötande utifrån sig själv och sina barn. Hon har en stor kompetens om NPF både faktamässigt och i verkligheten. En person som förmedlar allt på ett humoristiskt sätt och bjuder på sig själv.

Inger Ottosson, förskolepedagog, EQ-certifierad med ett brinnande engagemang i NPF-frågor