Referenser

Jenny Ström öppnar dörrar till en arbetskraftsreserv som finns på Gotland men som sällan, om aldrig, utnyttjas!

Idag konkurrerar alla om samma arbetskraft som vi vet är mycket begränsad. För kunna expandera måste arbetsgivarna idag bredda rekryteringsbasen och rekrytera ur grupper som fördomsfullt har ställts utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Jenny Ström har sedan flera år framgångsrikt guidat och coachat både arbetssökande och företag för att skapa ömsesidiga relationer med syfte att etablera arbetskraft. Huvudsyftet är att stödja ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser att komma in på arbetsmarknaden.

Idag finns det ekonomiskt stöd och olika typer av hjälpmedel för att detta, och med sina inspirerande och insiktsfulla föreläsningar ger Jenny exempel på framgångsrika etableringar samt vägen dit. Med en underhållande blandning av provocerande tankeställare, fakta och ”brutal ärlighet” förmedlar hon sina kunskaper på ett konkret sätt. Ingen lämnar en föreläsning med Jenny oberörd.

Exempel på positiva föreläsningar

  • Hjälpmedel du inte trodde fanns: välfärdsteknologiska hjälpmedel med kognitiva utmaningar, exempelvis adhd, dyslexi och hjärnskador
  • Att anställa och få anställning: handgripliga metoder och strategier – vilka möjligheter och stöd finns för både arbetstagare och arbetsgivare

Inspirerande och engagerande frukostmöten, coachning och individuell konsultation som sakkunnig finns också med i Jennys gedigna erfarenhetsbank.

Jenny har även framgångsrikt byggt upp sin hjälpmedelskonsultation med bland annat ett showroom där man praktiskt kan se och pröva hur hjälpmedlen fungerar. Hon planerar att öppna motsvarande på Gotland.

 ”Att få ta del av Jennys gedigna erfarenheter på ett lustfyllt och utmanande sätt har betytt mycket för hur jag i dag ser på och bemöter barn, elever och unga vuxna i mitt arbete som verksamhetsstrateg på UR (Utbildningsradion).”

Janiche Opsahl, verksamhetsstrateg mångfald och dialog

 

Jenny är fantastisk på att förmedla sin sak om hjälpmedel och bemötande utifrån sig själv och sina barn. Hon har en stor kompetens om NPF både faktamässigt och i verkligheten. En person som förmedlar allt på ett humoristiskt sätt och bjuder på sig själv.

Inger Ottosson, förskolepedagog, EQ-certifierad med ett brinnande engagemang i NPF-frågor