Kategoriarkiv: SLSO

Psykiatri 2015 – stolt över att få bidra!

Jag känner mig stolt och glad över att jag är med och bidrar till utvecklingsarbetet Psykiatri Psykiatri 20152015, som är ett stort projekt inriktat på att utveckla och förändra  psykiatrivården i hela Stor-Stockholm. I projektet har många fått vara med och arbeta, jag är med som företrädare för Attention Stockholms län. Det är ett viktigt jobb att förmedla kunskaper och erfarenheter från och även förmedla farhågor från alla som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation. Att psykiatrivården fungerar bra är oerhört viktigt för oss alla.

Det gäller inte bara för personer med NPF, alla människor som behöver ska få så bra vård som möjligt! I det här förändringsarbetet försöker man verkligen ta till vara på alla goda kunskaper och förändra olika saker inom vården för att det ska bli bättre. Psykiatri 2015 blir vad vi tillsammans gör det till!

 

d        c

Informationsmöten om Psykiatri 2015

Under februari 2015 genomförs fyra informationstillfällen för alla medarbetare inom både öppen – och heldygnsvård i Stockholm kring vad som ska utvecklas under året. Det är för att sprida kunskapen och engagemanget hos alla medarbetare om utvecklingsarbetet inom Psykiatri 2015 och det görs på uppdrag av verksamhetscheferna inom vuxenpsykiatrin i SLSO.

Programmet fyller en halv dag (13.00 -16.30) och upprepas vid fyra tillfällen tisdagen den 10 februari, onsdagen den 11 februari, tisdagen den 17 februari och torsdagen den 19 februari. En rejäl informationsinsats för väldigt många med andra ord.

Programmet ser ut så här:

13.00 – 14.45 Vad är Psykiatri 2015?  Christina Klintemo och ett 15-tal medarbetare
14.45 – 15.30 Fika och frågor
15.30 – 16.00 Framåtblickar med Anna Stenseth
16.00 – 16.30 ”Klinikens corner” med respektive klinikledning

Jag kommer att vara med vid ett av tillfällena och hoppas att jag får möjlighet att prata direkt med flera av dem som jobbar ute i verksamheten. För som sagt: Psykiatri 2015 blir vad vi tillsammans gör det till!

aa          b

Du kan läsa mer om Psykiatri 2015 här.

SLSO – för psykiatrin i framtiden

Häromdagen var jag på möte med SLSO, Stockholms Läns Sjukvårdsområde som bedriver psykiatrisk vård i Stockholm län. För närvarande pågår ett projekt som kallas Psykiatri 2015, som är ett stort utvecklingsarbete inom vuxenpsykiatrin i Stockholm, med syfte att bedriva ett omfattande arbete med attitydförändringar inom den psykiatriska vården.

Jag är med i flera delar av det här projektet, jag sitter dels med i en referensgrupp på uppdrag för Attention i Stockholms län, och dels är jag med vid dialogseminarier, där många är med och diskuterar. Jag bevakar frågor som rör våra medlemmar, men det är också flera andra patient- och närståendeorganisationer som är med och diskuterar de här viktiga frågorna.

Det är ett mycket intressant och viktigt utvecklingsarbete, jag är ju med och påverkar hur vården inom psykiatrin ska se ut redan nästa år. Frågor som vi diskuterar kan vara till exempel hur informationen till medborgarna ska se ut, hur verksamheten kan utvecklas osv. På det här mötet var Locum, Stockholms läns landstings fastighetsföretag, med och berättade om hur även lokalfrågorna är viktiga för patientbemötandet, integriteten osv.

JA frågeställningar JA patientfokus

Jag ser det här som ett oerhört viktigt uppdrag och vill verkligen jobba för att den psykiatriska vården ska vara bra för alla som behöver den.

Läs mer om Psykiatri 2015 här.

Dialogseminarium II med patient- och närståendeorganisationer

Som representanter i styrelsen för Attention i Stockholms län, så deltar jag och Margareta Hedström återigen på ett spännande och viktigt dialogseminarium angående utvecklingsarbetet ”Psykiatri 2015” i vuxenpsykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

iva2

Det är andra gången som jag är på Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien och jag älskar verkligen dessa konferenslokaler

20131025_100417    CF4215FC-5E79-479F-8E32-6215C1195911

 

/Jenny Ström