Kategoriarkiv: Socialdepartementet

Grymt mingel

Bl.a. deltog:

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Håkan Vestergren, utredare SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll
Anita Odell, Hjärnkoll
Kerstin Evelius, Ämnessakkunnig PRIO – Psykisk ihälsa, Socialdepartementet
Anki Grundelius, Hjärnkoll/Handisam
Ynwe Lindell Attention Gotland
Håkan Vestergren, utredare, avdelningen vård och omsorg, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Liselott Vahermägi, Nynäshamns kommun, Välfärdsansvarig,ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, samt förebyggande folkhälsofrågor på politisk nivå
Anki Sandberg, förbundsordförande Riks
Eva Jupiter, samordnare, Samordningsförbundet finsam Gotland
Henrik Gouali, handläggare, avdelningen vård och omsorg, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Bengt Eliasson, ordförande Driftnämnden, Psykiatri Halland, Region Halland
Elina Berg, SKL
Jan Persson, Regional samordnare Vård och omsorgscollege, Region Jämtland
Mårten Jansson, projektledare, NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Anders Printz, samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Socialdepartementet
Anna Norrman, intressepolitisk ombudman, Riksförbundet Attention
Jacob Schulze, konsult ESF-projekt
Sujata Maini, ansvarig för kommunikation och kampanjmaterial, Hjärnkoll

Psykiatri på gränsen

Två grannkommuner, Kongsvinger i Norge och Arvika i Sverige, på var sin sida gränsen och med liknande befolkningsstruktur. Ändå är omhändertagandet av invånare med psykisk ohälsa så markant olika. Och vi måste erkänna. Det blir 1-0 till Norge och Kongsvinger!

Beskrivning:
Det blir 1-0 till Norge och Kongsvinger! Där finns 15 slutenvårdsplatser mot 0 i Arvika. 15 psykologer, mot 1 psykolog. I Norge finns tillgång till psykologisk behandling i hela vårdkedjan, medan invånare i Sverige nästan enbart erbjuds psykologisk behandling i den öppna psykiatriska vården. Såväl primärvård som slutenvård har mycket begränsad tillgång till psykologer. Norska psykologer har också, till skillnad från de svenska, befogenhet att skriva intyg för tvångsvård och man prövar nu att psykologer utfärdar sjukintyg. Är den psykiatriska vården bättre i Norge? Leder en god tillgång till psykologisk behandling till ett bättre omhändertagande av patienten? Vad i den norska modellen skulle kunna överföras till Sverige? Finns det några hinder? Dessa frågor diskuterar vi i vårt seminarium.

Medverkande:
Anders Printz, Psykiatrisamordnare, Socialdepartementet. Torunn Englo, Specialistpsykolog. Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, SKL. Jimmie Trevett, Ordförande, RSMH. Tomas Eriksson, vice gruppledare i Sthlms läns landsting, Miljöpartiet. Camilla Ländin, Moderator.

Webb: http://www.psykologforbundet.se
Direktsänds på internet: http://www.saco.se/play, www.psykologforbundet.se/almedalen

 

http://program.almedalsguiden.com/event/125302013-07-02 12.57.25-1

Psykiatri på gränsen