Etikettarkiv: genomtänkande vårdprocesser

Psykiatri 2015 – stolt över att få bidra!

Jag känner mig stolt och glad över att jag är med och bidrar till utvecklingsarbetet Psykiatri Psykiatri 20152015, som är ett stort projekt inriktat på att utveckla och förändra  psykiatrivården i hela Stor-Stockholm. I projektet har många fått vara med och arbeta, jag är med som företrädare för Attention Stockholms län. Det är ett viktigt jobb att förmedla kunskaper och erfarenheter från och även förmedla farhågor från alla som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation. Att psykiatrivården fungerar bra är oerhört viktigt för oss alla.

Det gäller inte bara för personer med NPF, alla människor som behöver ska få så bra vård som möjligt! I det här förändringsarbetet försöker man verkligen ta till vara på alla goda kunskaper och förändra olika saker inom vården för att det ska bli bättre. Psykiatri 2015 blir vad vi tillsammans gör det till!

 

d        c

Informationsmöten om Psykiatri 2015

Under februari 2015 genomförs fyra informationstillfällen för alla medarbetare inom både öppen – och heldygnsvård i Stockholm kring vad som ska utvecklas under året. Det är för att sprida kunskapen och engagemanget hos alla medarbetare om utvecklingsarbetet inom Psykiatri 2015 och det görs på uppdrag av verksamhetscheferna inom vuxenpsykiatrin i SLSO.

Programmet fyller en halv dag (13.00 -16.30) och upprepas vid fyra tillfällen tisdagen den 10 februari, onsdagen den 11 februari, tisdagen den 17 februari och torsdagen den 19 februari. En rejäl informationsinsats för väldigt många med andra ord.

Programmet ser ut så här:

13.00 – 14.45 Vad är Psykiatri 2015?  Christina Klintemo och ett 15-tal medarbetare
14.45 – 15.30 Fika och frågor
15.30 – 16.00 Framåtblickar med Anna Stenseth
16.00 – 16.30 ”Klinikens corner” med respektive klinikledning

Jag kommer att vara med vid ett av tillfällena och hoppas att jag får möjlighet att prata direkt med flera av dem som jobbar ute i verksamheten. För som sagt: Psykiatri 2015 blir vad vi tillsammans gör det till!

aa          b

Du kan läsa mer om Psykiatri 2015 här.