Etikettarkiv: handisam

Grymt mingel

Bl.a. deltog:

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Håkan Vestergren, utredare SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll
Anita Odell, Hjärnkoll
Kerstin Evelius, Ämnessakkunnig PRIO – Psykisk ihälsa, Socialdepartementet
Anki Grundelius, Hjärnkoll/Handisam
Ynwe Lindell Attention Gotland
Håkan Vestergren, utredare, avdelningen vård och omsorg, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Liselott Vahermägi, Nynäshamns kommun, Välfärdsansvarig,ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, samt förebyggande folkhälsofrågor på politisk nivå
Anki Sandberg, förbundsordförande Riks
Eva Jupiter, samordnare, Samordningsförbundet finsam Gotland
Henrik Gouali, handläggare, avdelningen vård och omsorg, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Bengt Eliasson, ordförande Driftnämnden, Psykiatri Halland, Region Halland
Elina Berg, SKL
Jan Persson, Regional samordnare Vård och omsorgscollege, Region Jämtland
Mårten Jansson, projektledare, NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Anders Printz, samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Socialdepartementet
Anna Norrman, intressepolitisk ombudman, Riksförbundet Attention
Jacob Schulze, konsult ESF-projekt
Sujata Maini, ansvarig för kommunikation och kampanjmaterial, Hjärnkoll

Välfärdsteknologi – nyckeln till arbetsmarknaden?

På uppdrag av Nordens Välfärdscenter deltar jag idag i en workshop på ”Norske Arbeidsdepartementet” hur nya tekniska lösningar kan integrera personer med funktionshinder i arbete och utbildning. Jag sitter med både som ”brukare” och expert!

Välfärdsteknologi – nyckeln till arbetsmarknaden?

Nordiskt seminarium om hur nya tekniska lösningar kan integrera personer med funktionshinder i arbete och utbildning. Användningen av välfärdsteknik erbjuder nya sätt att inkludera personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund, ordnar Arbeidsdepartementet i Norge i samarbete med Nordens välfärdscenter en workshop i Oslo den 10 April 2013.

Workshopen kommer att fokusera på nya tekniska möjligheter och syftar till att öka förståelsen och kunskapen om sådan välfärd teknik och verktyg för att inkludera, och fortsätter att personer med funktionshinder i sysselsättning och utbildning. Deltagarna i workshopen förväntas aktivt delta och bidra på innehållet i ett ny nordisk initiativ presenteras vid seminariet avslutades.

Målgruppen är viktiga nordiska aktörer inom området, som representerar både affärs- och utbildning, arbetsliv samarbetspartners och myndigheter, forskare, experter och andra ansvariga och praktiker inom området.

Moderator: Carl Älfvåg, General Handisam, Sverige

PROGRAM

Resultaten från workshopen presenterade dagen efter den 11: e April, vid en konferens om välfärd teknik, anordnat av svenska ingenjörer, Engineering Society i Danmark (IDA) och den norska Engineering och teknik ramen (NITO) med stöd från Arbeidsdepartementet i Norge.
Se http://www.nito.no/velferd2013 för program och registrering för NITO konferens.

 

Länkar:

Välfärdsteknologi – nyckeln till arbetsmarknaden?

Programmet

Arbeidsdepartementet

 

Websändning om Tillgänglighet med fokus på arbetsmiljö och arbetsmarknad

 

 

 

 

 

 

 

Teckentolkad version   Textad version

Tillgänglighet kräver standardisering

Nyligen deltog jag i seminariet:
Tillgänglighet kräver standardisering, med anledning av Världsstandardiseringsdagen den 14 oktober 2010
Här kan du se sändningen från seminariet. Om du är särskilt intresserad av vad jag sa, så kolla in 41 min in i sändningen och 3h:46 min