Etikettarkiv: Inkludering i praksis

Jenny Ström i Norge – Arendalsuka och SPOT 2015

Norge är ett spännande land och i höst kommer jag att vara med på två större evenemang och prata om ADHD, Aspergers syndrom, hjälpmedel, stöd och framför allt hur det fungerar i praktiken.

norwegian-flag-1026732-marendalsuka

I år valde jag att inte åka till Almedalen, men vad är väl en svensk Almedalsvecka jämfört med den norska motsvarigheten Arendalsveckan, eller som norrmännen säger Arendalsuka!

Arendalsuka 2015, 12-18 augusti

Arendalsuken motsvarar vår Almedalsvecka – alla som är intresserade av samhällsfrågor samlas och diskuterar, genomför seminarier och föreläsningar, debatter osv. Den går av stapeln 12-18 augusti i Arendal, söder om Oslo. Jag kommer att vara med i en debattpanel den 17 augusti som Statlig spesialpedagogisk tjeneste (norska motsvarigheten till Specialpedogiska skolmyndigheten) håller i. Temat är ”Inkludering i praksis?”, (dvs inkludering i praktiken).

Det känns jättestort att bli tillfrågad om att vara med i en sån här panel. De övriga deltagarna i panelen är Nils-Erik Mathiassen, Statped, Sverre Fuglerud, Norges Blindeförbund, Åsne Midtbø, Dysleksi Norge, Tore Tennøe, Teknologirådet.  Martin Aspenes, känd journalist och informatör, kommer att vara moderator.

Vi kommer att hålla till på Fiskebrygga, och det ser ju inte helt fel ut… Hoppas jag får möjlighet att äta hos dem!

Tone L Mørk som är direktör på Statped inbjuder till debatt om viktiga frågor som t.ex; varför lyckas vi inte bättre med att inkludera alla i skola och arbetsliv.

Inkludering i praksis?

Dato: mandag 17. august 2015

Tidspunkt: Kl. 0900 – 1030

Sted: Kafé Fiskebrygga i Arendal sentrum

Det serveres frokost.

Statped ønsker å arrangere en debatt på årets Arendaluke der vi samler politikere og organisasjoner til samtale om inkludering i opplæringen av elever med behov for tilrettelegging.

Statpeds brukere er i mange tilfeller utsatte elever. For dem kan en god inkluderende praksis i skolen være avgjørende for hvorvidt de kommer i jobb senere i livet. Samtidig vet vi at statistikken viser at alt for mange elever med behov for tilrettelegging aldri får en tilknytning til arbeidslivet.

Hvorfor lykkes vi ikke bedre med å inkludere alle i skole og arbeidsliv? Er det bare A4-barna som har plass i enhetsskolen? Kan bruk av teknologi få fart på inkluderingen? Kan det digitale klasserommet hindre stigmatisering og skape motivasjon, engasjement og større mestring blant elevene? Er inkludering også et moralsk prosjekt – hva betyr holdninger og myter?

Dette er spørsmål vi gjerne vil invitere til debatt om.

Bakgrunn

Å være inkludert betyr å delta i og tilhøre et sosialt fellesskap enten det er i barnehage, skole, fritid eller arbeidsliv. Myndigheter, forskere, fagfolk og foreldre er opptatt av inkludering, utreder sammenhenger, skriver bøker – og er engasjert til barnas og de unges beste. Likevel er altfor mange utenfor. Utenfor klasserommet, tilsidesatt i fritiden og utenfor arbeidslivet.
Vi er mange som arbeider for å sikre god inkludering i både opplæring, samfunns- og arbeidsliv. Hvorfor får vi det likevel ikke bedre til, spør Tone Mørk, direktør i Statped.
Statpeds samfunnsoppdrag er «å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheter til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv». Det er ambisiøst, men vi skal være ambisiøse. Særlig på vegne av de barna som har krevende utgangspunkt. De fleste av oss ønsker å bli møtt med forventninger, og grunnlaget for å delta i opplæring og arbeidsliv legges svært tidlig i livet.

Spørsmål for debatten

På tross av at inkludering har stått på den politiske dagsorden i flere år, er realiteten at flere får undervisning utenfor klasserommet. Patrick Kermit, forsker ved NTNU, viser i rapporten ”En av flokken”  at så mye som en fjerdedel av elevene med sansetap får undervisning helt eller delvis utenfor klasserommet.
Brukerorganisasjonene forteller i Statpeds brukerråd at eksempelvis blinde elever opplever å bli unntatt fra eksamen i matematikk. Uten avgangseksamen er det vanskeligere å komme videre i opplæringsløpet.

  • Har forståelsen for inkludering ikke nådd inn i den vanlige skolen? Hva må gjøres? Inkludering handler om pedagogikk.
  • Glemmer vi at det også handler om holdninger?
  • Hvordan kan vi hindre stigmatisering samtidig som vi tar hensyn til elevens forutsetninger?Er det opp til skolene og utdanningsinstitusjonene selv å definere innholdet i inkludering? Skal inkludering være et spørsmål om geografi?
  • Trenger vi nye måter å jobbe på og nye samarbeidsformer etatene imellom for å sikre mer smidige overganger?
  • Kan vi klare å kople disse behovene på en bedre måte?
  • Hva hindrer skoleverket i å ta i bruk mulighetene? Er det mangel på kunnskap? Er det et spørsmål om ressurser og prioriteringer? 
  • Hvordan kan vi i fellesskap sikre at teknologi tas mer systematisk i bruk?
  • Er det noen skjulte fallgruver med å ta i bruk teknologi? Hvordan kan vi unngå å falle i dem?
  • Finnes det verktøy og metoder for å se om brukerne når målene sine om økt mestring eller deltakelse i utdanning og/eller arbeid?

______________________________________________________________________________________________________________

SPOT 2015, 25-26 november Lillestrøm

SPOT 2015 är en stor konferens med närmare 350 deltagare, som anordnas av norska Statlig spesialpedagogisk tjeneste  (motsvarigheten till vår Specialpedagogiska skolmyndighet). De anordnar årligen den här två-dagarskonferensen om specialpedagogik och teknologi.

I år kommer jag att vara med på programmet – och jag är den första talaren! Jag får alltså öppna konferensen!!! STORT!
Jag kommer att prata om ”Livet med ADHD/autisme – og teknologi”.

Jag en av fyra plenumföreläsare och jag är den enda kvinnan och dessutom den enda som inte är professor!

Det brukar komma närmare 350 konferensdeltagare och det ska bli jätteroligt att prata om just det jag är expert på: kombinationen diagnos, hjälpmedel och teknologi. Konferensen handlar om just vad ny teknologi kan bidra med för barn och ungdomar med speciella behov.

Konferensen går av stapeln i Lilleström 25-26 november. Är du intresserad av att åka dit och vara med hittar du programmet och mer information här.